Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

23.08.2006   Kampania na rzecz wprowadzenia możliwości zakupu autobusów w ramach PO "Infrastruktura i Środowisko" oraz RPO

ikona

Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce od początku transformacji ustrojowej borykają się ze znacznymi problemami finansowymi utrudniającymi im nowe inwestycje. Również samorządy nie są w stanie inwestować w poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa taboru komunikacji miejskiej.

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013 mogłaby poprawić sytuację przewoźników autobusowych w miastach. Jednakże w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także w Regionalnych Programach Operacyjnych, ustawodawca nie przewidział w sposób jednoznaczny możliwości finansowania zakupu nowych autobusów przy współudziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Brak reakcji na ten stan rzeczy grozi zablokowaniem współfinansowania zakupu nowego taboru autobusowego i budowy nowoczesnej infrastruktury przy wykorzystaniu środków unijnych. Powodem takiego podejścia ustawodawcy jest promowanie tzw. ekologicznych form transportu miejskiego i podmiejskiego, do których zaliczono wyłącznie metro, kolej, tramwaje oraz trolejbusy.

W tej sytuacji Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje kampanię, która ma doprowadzić do korzystnej dla nas zmiany zapisów. Zmiany do wprowadzenia których dążymy, mają polegać na wprowadzeniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zapisów pozwalających współfinansować ze środków tego programu zakup autobusów przyjaznych środowisku. Kampania kierowana jest do władz szczebla centralnego oraz władz samorządowych poszczególnych województw i jest elementem konsultacji społecznych i konferencji tematycznych rozpoczynających się w najbliższym czasie.

W przypadku zainteresowania Waszego przedsiębiorstwa, możliwościami dofinansowania zakupów taboru autobusowego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnych Programów Operacyjnych w okresie programowania 2007-2013, prosimy po konsultacjach z lokalnym samorządem o wsparcie naszej kampanii i wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt wystąpienia zawierający podstawową argumentację, przekazujemy w załączeniu. Dla ewidencjonowania podjętych działań, prosimy o przekazanie kopii wystąpienia do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Ocena

+ -
-11


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta