Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Klasyfikacja autobusów

Funkcjonalnie autobusy możemy dzielić następująco:

 • Autobusy miejskie
 • Autobusy podmiejskie/międzymiastowe
 • Autobusy turystyczne
 • Autobusy szkolne
 • Autobusy o specjalnym przeznaczeniu (np. więźniarki)

Klasyfikacja autobusów określona przepisami unijnymi zawarta w dyrektywie 2001/85/WE wprowadza następujące klasy autobusów:
(dla pojazdów o pojemności od 22 osób łącznie z kierowcą)
Klasa I : pojazdy z miejscami siedzącymi oraz obszarami do stania, umożliwiającymi przewóz pasażerów na trasach o dużej liczbie przystanków (autobusy miejskie)
Klasa II: pojazdy przeznaczone przede wszystkim do przewozu pasażerów na miejscach siedzących z pewnymi obszarami do stania (autobusy międzymiastowe)
Klasa III: pojazdy tylko z miejscami siedzącymi (autokary)
(dla pojazdów o pojemności poniżej 22 osób łącznie z kierowcą)
Klasa A : pojazdy z miejscami siedzącymi oraz obszarami do stania,
Klasa B : pojazdy tylko z miejscami siedzącymi

Do opisów technicznych przyjęto również umowną klasyfikację pojazdów określającą ich wielkość:
MINI: pojazdy o długości do 7,5 m.
MIDI: pojazdy o długości 7,5-10,5 m.
MAXI: pojazdy o długości 10,5-13 m.
MEGA: pojazdy o długości ponad 13 m.
Jako uzupełniający parametr tego podziału stosuje się pojemność pojazdu.

Istnieje również klasyfikacja autobusów pod kątem konstrukcyjnym:

 • Autobusy pojedyncze (dwuosiowe oraz z większą liczbą osi)
 • Autobusy przegubowe (ciągnione i pchacze)
 • Autobusy piętrowe

Innym podziałem jest umowna klasyfikacja autobusów ze względu na poziom podłogi i dostępność pojazdu dla pasażerów o ograniczonych możliwościach ruchowych:

 • Autobusy niskopodłogowe (podłoga bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach)
 • Autobusy niskowejściowe (część podłogi w autobusie wraz z przynajmniej jednym wejściem dostępne bez stopni)
 • Autobusy średniopodłogowe (posiadają stopnie wejściowe, poziom podłogi znajduje się jednak nie wyżej niż 660 mm od jezdni)
 • Autobusy wysokopodłogowe (posiadają stopnie wejściowe, poziom podłogi znajduje się jednak powyżej 660 mm od jezdni)

Oficjalna definicja autobusu niskopodłogowego zawarta w dyrektywie unijnej 2001/85/2001 nie nadąża jednak za wprowadzanymi przez producentów nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi ponieważ zawiera wymóg 35% powierzchni podłogi autobusu jako dostępnej z przynajmniej jednych drzwi bezstopniowych.

Ocena

+ -
+25


2006-11-28 12:00:59 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta