Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

30.11.2006   Zmiany w ankiecie "Komunikacja Miejska w Liczbach"

zdjecie

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Ekonomicznej zaprezentowane zostały propozycje zmian w przeprowadzanej przez IGKM ankiecie dot. wskaźników ekonomicznych - "Komunikacja Miejska w Liczbach". Głównymi założeniami projektu są:

 • wykorzystanie możliwości szybkiej komunikacji przez Internet,
 • dążenie do eliminacji pomyłek we prowadzaniu danych,
 • umożliwienie tworzenia rozbudowanych analiz stanu komunikacji miejskiej,
 • uatrakcyjnienie formy graficznej wydawnictwa i strony www,
 • wprowadzenie do ankiety nowych elementów.
Lepsze wykorzystanie Internetu

Lepsze wykorzystanie Internetu we współpracy z respondentami umożliwi udostępnianie respondentom tabel wynikowych w postaci plików Excel wg stanu aktualnego (on-line). Opcja ta dostępna będzie dla respondentów, którzy dostarczyli swoje dane do IGKM. Przewidywane jest wprowadzenie różnych poziomów dostępu, np. respondent, który nie dostarczył danych ekonomicznych nie uzyska dostępu do tej części statystyki. Dodatkową funkcjonalnością będzie podgląd danych z lat poprzednich, które dostępne są w systemie.

Obecnie w bazie danych znajdują się dane z lat 2005-2006, ale planowane jest sukcesywne wprowadzanie danych z lat 1991-2004 - rozpoczynając od roku 2004.

Kontrola poprawności danych

Proponowana zaawansowana kontrola poprawności danych opiera się na budowie zestawu reguł sprawdzających. Jest to podyktowane tym, że dotychczasowy system - oparty na kontroli procentowych odchyleń pomiędzy danymi z 2 kolejnych okresów nie jest efektywny. Liczba fałszywych alarmów jest zbyt wysoka, co prowadzi do ignorowania przez użytkowników jakichkolwiek komunikatów ostrzeżeń.

Zmiany merytoryczne

Zmiany merytoryczne, proponowane przez IGKM dotyczą:

 • przebudowy części tabel dotyczących taboru tramwajowego - wzorem jest zmiana dokonana w lutym 2006r. dla danych taboru autobusowego,
 • rozszerzenia części dot. systemów biletowych o informacje nt. biletu elektronicznego, kanałów dystrybucji i kasowników,
 • uzupełnienia o informacje nt. stosowanych systemów kontroli/zarządzania ruchem, zarządzania przedsiębiorstwem i informacji pasażerskiej.
Harmonogram zmian

Zaproponowany harmonogram zmian w statystyce prezentujemy poniżej:
marzec 2007

 • Udostępnianie plików XLS on-line
 • Zmiany w części dot. taboru tramwajowego

lipiec 2007

 • Kontrola danych za pomocą reguł
 • Uatrakcyjnienie formy graficznej wydawnictwa
 • Rozszerzenie ankiety elektronicznej o zarządy

marzec 2008

 • Rozpoczęcie wprowadzania danych z lat 1991-2004
 • Podstawowe funkcje analizy danych
 • Zmiany merytoryczne

lipiec 2008

 • Rozszerzenie modułu analizy danych

Ocena

+ -
-3


Zobacz/wyślij komentarze (2)koperta