Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

18.01.2007   Wykaz prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby - interpretacja Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poniżej prezentujemy odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego na pismo IGKM w sprawie interpretacji zapisów Rozporządzenia dotyczących zaliczenia pracy:

  1. Motorniczych tramwaju i kierowców autobusów miejskich prowadzących pojazdy w zamkniętych kabinach z zamykanym i otwieranym okienkiem umożliwiającym sporadyczną sprzedaż biletów jednorazowych pasażerom wchodzącym do pojazdu (w ciągu jednej 8 godzinnej zmiany statystyczna liczba biletów nie przekracza 5-7 sztuk) oraz
  2. Prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej ze stanowiskiem prowadzącego wydzielonym tylną ścianką i półekranem bocznym oddzielającym kierowcę od pasażerów i reszty pojazdu.

do wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz. U. Nr 133, poz. 939).

Główny Inspektor Sanitarny wyjaśnia:

"W myśl art. 6 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późno zm.) badaniom do celów sanitarno-epidemiologicznych podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby badaniom w celu identyfikacji zakażenia prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, a także badaniom w celu identyfikacji zakażenia innymi czynnikami chorobotwórczymi określonymi w wykazie, o którym mowa w ust. 3a.

W załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby zawierającym wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, w pkt. 1 określającym prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione wymienione zostały m. in. prace w transporcie publicznym oraz w instytucjach i urzędach prowadzących bezpośrednią obsługę interesantów.
Zgodnie z art. 6 ust. 11 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach obowiązkiem przedsiębiorcy jest skierowanie osób' wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, na badania sanitarno-epidemiologiczne i pokrycie kosztów tych badań.

Pracodawca zobowiązany jest zatem do skierowania pracownika na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych jeżeli występują łącznie poniższe przesłanki:

  1. pracownik jest zatrudniony w transporcie publicznym
  2. pracownik ma ciągły kontakt z innymi osobami, o ile charakter kontaktu stwarza zagrożenie przeniesienia zakażenia na inne osoby drogą powietrzno-kropelkową lub powietrzno-pyłową,

Należy podkreślić, iż nie jest możliwe dokonanie przez Główny Inspektorat Sanitarny oceny czy pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach pracy w Przedsiębiorstwach Komunikacji Miejskiej stwarzają możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby drogą powietrzno-kropelkową lub powietrzno-pyłową ze względu na powierzone im obowiązki i zadania, sposób urządzenia stanowisk pracy (np. przez wydzielenie kabiny kierowcy lub motorniczego), a także ze względu na organizację pracy, charakter kontaktu z pasażerami pojazdu. Taką ocenę stanowisk pracy może przeprowadzić wyłącznie pracodawca, gdyż sposób organizacji stanowiska kierowcy (motorniczego) oraz ewentualne powierzenie mu innych niż tylko prowadzenie pojazdu dodatkowych zadań (sprzedaż lub kontrola biletów) może mieć istotny wpływ na ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby."

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta