Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7.12.2005   Konferencja UITP w Poznaniu

ikona

W dniu 7 grudnia br. w Poznaniu obyła się konferencja zorganizowana przez UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego), MPK w Poznaniu oraz IGKM. Omawiano na niej takie tematy, jak planowane ramy prawne dla transportu publicznego w Unii Europejskiej, finansowanie (m.in. z funduszy unijnymi) odnowy taboru i infrastruktury oraz integracja systemów transportu publicznego. Są to tzw. gorące tematy, cieszące się dużym zainteresowaniem w nowych krajach UE oraz w państwach kandydackich.
W programie towarzyszącego konferencji szkolenia (8 - 9 października br.) skoncentrowano się na organizacji transportu publicznego oraz relacjach pomiędzy operatorami i władzami organizującymi transport. Szkolenie obejmowało część teoretyczną, analizę przypadków oraz warsztaty, których celem była wymiana doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami.

W konferencji oraz szkoleniu wzięło udział około 130 uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej, reprezentujących Polskę (około 40 osób), kraje bałtyckie, Federację Rosyjska, Republikę Czeską, Węgry oraz kilka innych krajów regionu. W konferencji uczestniczyli m.in. Hans Rat - Sekretarz Generalny UITP oraz Brigitte Ollier - dyrektor EuroTeam UITP.

Wśród prelegentów znaleźli się doświadczeni menedżerowie transportu publicznego z przedsiębiorstw będących członkami UITP (krajów "15" UE, nowych państw członkowskich oraz Rosji), jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej, UITP oraz środowiska naukowego.

Pełniejsze omówienie powyższej imprezy wraz z prezentacją wybranych referatów przewidujemy w przyszłym numerze Biuletynu


UITP Więcej »
 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta