Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

18.09.2007   Konferencja techniczna IGKM, Kielce

W dniu 18 września 2007 roku Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zorganizowała w Kielcach międzynarodową konferencję poświęconą komunikacji miejskiej pt. "Techniki innowacyjne w zarządzaniu komunikacja miejską". Konferencja połączona była z V edycja branżowych Targów Lokalnego Transportu Zbiorowego "Transexpo 2007" (19-21.08.2007r.). Te dwie zintegrowane imprezy stanowią największe wydarzenie branżowe tego roku w naszym kraju.

Konferencja podzielona została na dwie części. Pierwsza z nich to prezentacja ogólnych problemów i zmian dokonujących się w komunikacji miejskiej. W programowym wystąpieniu "Kierunki zmian w funkcjonowaniu lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce w świetle polityki transportowej UE" prof. Olgierd Wyszomirski - dyrektor ZKM w Gdyni, przedstawił i scharakteryzował podstawowe unormowania prawne UE w przedmiotowym zakresie, opisał podział kompetencji administracji rządowej i samorządowej w stosunku do transportu lokalnego i regionalnego oraz krótko scharakteryzował rynek przewozowy. W podsumowaniu wskazał na potrzebę uchwalenia Ustawy o transporcie publicznym, która wciąż pozostaje w fazie projektów.


Jerzy Chudzicki - Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w wystąpieniu "Przemiany na rynku miejskich usług przewozowych" omówił aktualny stan naszego sektora ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu przemian oraz zagadaniem prywatyzacji. W prezentacji przedstawiono szereg wskaźników charakteryzujących dynamikę zmian w sektorze na przestrzeni kilkunastu lat, takich jak liczba pasażerów, wskaźnik wykorzystania autobusów, wskaźnik pracochłonności obsług i napraw autobusów oraz struktura organizacyjna i własnościowa przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Zarysowano też scenariusze prywatyzacji komunikacji miejskiej w Polsce.


Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji - Zdzisław Szczerbaciuk zaprezentował referat "Regionalny drogowy transport drogowy - problemy prawne i ekonomiczne". W wystąpieniu omówił realia funkcjonowania rynku autobusowych przewozów regionalnych. Prezentacja zawierała szereg wskaźników charakteryzujących głównie przedsiębiorstwa PKS zrzeszone w PIGTSiS w zestawieniu z sektorowymi danymi dla Niemiec.


Część ogólną zakończyło wystąpienie prof. Adolfa Müller-Hellmanna Prezesa VDV pt. "Czysty transport miejski - kierunki rozwoju napędów w autobusach". Profesor Müller-Hellmann podkreślił potrzebę bezwzględnego przyśpieszenia zmian w komunikacji miejskiej, pozwalających na zastosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego technologii związanych z napędem autobusów. Jako dwa kierunki rozwojowe podał większe wykorzystanie w komunikacji miejskiej biopaliw II generacji oraz wprowadzenie autobusów z napędem hybrydowym.


W pierwszej części obrad zabrakło wystąpienia przedstawiciela Ministerstwa Transportu Pana Marka Michalika. Jego referat znalazł się jednak w materiałach konferencyjnych..


Drugą część konferencji poświęcono innowacjom w komunikacji miejskiej. Wystąpienie wprowadzające pt. "Wykorzystywanie innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem" wygłosił Wojciech Strawczyński - główny specjalista ds. Strategii w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie. Myślą przewodnia wystąpienia było ciągłe wprowadzanie zmian i innowacji jako koniecznej odpowiedzi na wymagania otoczenia, w którym działa przedsiębiorstwo. Kreatywność wpisana w wysoką kulturę organizacji to filary osiągania sukcesu w biznesie, również w sektorze komunikacji miejskiej.


Jean-Andree Lassere reprezentujący francuski Instytut Pedagogiki Transportu i Logistyki zaprezentował zasady wdrażania polityki szkolenia zawodowego w Unii Europejskiej na przykładzie projektów edukacyjnych CTUE i QSTP koncentrujących się na prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Wystąpienie oddawało poziom zaawansowania zachodniego sposobu myślenia o prowadzących pojazdy. Dlatego też międzynarodowe projekty edukacyjne pozwalają przecierać nowe, często innowacyjne podejście do komunikacji miejskiej.


Produktem programu CTUE było stworzenie europejskiego katalogu Best Practices (najlepszych praktyk) dotyczących prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Cele, metodologię i najważniejsze wyniki stworzonego katalogu zaprezentowała Francesca Pico - przedstawicielka Włoskiego Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Lokalnego Transportu Publicznego (ASSTRA). Katalog przedstawiono jako impuls wspierający efektywne, nowatorskie rozwiązania palących problemów komunikacji miejskiej w Europie.


Ciekawym przykładem najlepszych praktyk w komunikacji miejskiej były dwa projekty CTP SpA z Neapolu, zaprezentowane przez Alberto Salvatore - jednego z szefów tej przodującej włoskiej spółki przewozowej. Jednym z nich jest projekt "In...formacja", którzy służy formowaniu pozytywnych zachowań pasażerów poprzez formułowanie przy udziale prowadzących pojazdy, specjalnych komunikatów informacyjnych. Drugi projekt o nazwie "Kontakt" nakierowany jest na rozwiązanie dramatycznej sytuacji na wybranych liniach autobusowych opanowanych przez nielegalnych emigrantów podróżujących bez biletów i odstraszających zwykłych podróżnych. W obu tych projektach sięgnięto po zewnętrzne źródła finansowania i odwołano się jednocześnie do bardzo głęboko osadzonego w kulturze organizacji nowego modelu zawodowego kierowcy autobusu. Warto tu podkreślić, że włoskie doświadczenia mogą się dla nas okazać niemal prorocze, gdyż włoska komunikacja miejska jeszcze dziesięć lat temu bardzo przypominała polskie realia, dziś jest inkubatorem postępu.


Stefan Szczypuła z MPK Kraków S.A. w ramach prezentacji polskiego przykładu z katalogu "Best Practices" CTUE opisał wieloletnia drogę krakowskiego przewoźnika ku zmniejszeniu wypadkowości w firmie. Najważniejszym efektem działań jest wymierne, radykalne zmniejszenie wypadków z udziałem pasażerów.


W ostatniej prezentacji pt. "Koncepcja polskiego katalogu najlepszych praktyk w komunikacji miejskiej" Marcin Żabicki zaproponował założenia polskiej edycji katalogu. Omówił cztery propozycje nominacji do katalogu: "Medialny konkurs na najlepszego kierowcę i motorniczego w MPK Poznań", "Tworzenie pozytywnego wizerunku komunikacji miejskiej przez MPK Olsztyn", "Zaplecze socjalne dla kierowców autobusów elementem budowania kultury organizacji SPPK Police" oraz "Polityka informacji pasażerskiej ZTM w Warszawie". IGKM zaprasza swoich członków do określenia propozycji warunków brzegowych i formy zgłaszanych projektów do polskiej edycji katalogu najlepszych praktyk.


W podsumowującej konferencję dyskusji podjęto próbę porównania różnych modeli organizacyjnych występujących w komunikacji miejskiej, a także określenia uwarunkowań w jakich działają przewoźnicy komunalni i prywatni. Prowadzący dyskusję prof. Olgierd Wyszomirski uznał, za bardzo ważne stwierdzenie, że prowadzący pojazdy są strategicznym zasobem przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.


Podczas konferencji uhonorowano również odchodzącego na emeryturę pana Tadeusza Jankowskiego, Wiceprezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, a wcześniej wieloletniego pracownika komunikacji miejskiej w tym mieście.


W konferencji wzięło udział ponad 160 delegatów z całej Polski. Konferencja w całości była tłumaczona symultanicznie ze względu na udział gości zagranicznych.


W kolejnych dniach uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w imprezach organizowanych podczas targów "Transexpo". W tym roku wystawiały się 153 firmy z 12 krajów (Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, Holandia Ukraina, Białoruś, Finlandia, Francja, Szwecja i Polska) na powierzchni zewnętrznej 7.060 m2 i wewnętrznej 2.215 m2. ekspozycję odwiedziło ok. 3000 zwiedzających.


Jak co roku Komisja Konkursowa złożona z reprezentantów środowiska komunikacyjnego, przyznała medale i wyróżnienia dla zgłoszonych do konkursu produktów. W kategorii autobusy medal przyznano dla MAN-STAR TRUCKS Sp. z o. o. za czteroosiowy autobus przegubowy MAN Lion's City GXL. Wyróżnienia otrzymały również EvoBus Polska Sp. z o. o. za autobus miejski Mercedes-Benz Citaro K oraz Polskie Autobusy Sp. z o. o. za autobus turystyczny Autosan A8V Wetlina. W kategorii Części i wyposażenie autobusów medal otrzymała VOITH TURBO Sp. z o.o. za przednie zawieszenie niezależne IFJ TJ, a w kategorii infrastruktura techniczna wyróżnienie otrzymała ITALCOM Sp. z o. o. za komputerowe urządzenie do kontroli geometrii kół pojazdów "Truckcam radio system". W kategorii "inne" przyznano medal dla Przedsiębiorstwa zastosowań Informatyki TARAN Sp. z o.o. za System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem komunikacyjnym "MUNICOM.premium". Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienie specjalne dla Solaris BUS & Coach S.A. za Stację do poboru Krwi "Krwiopijca" na bazie autobusu Solaris Vacanza 13.


Wzorem lat ubiegłych Prezes IGKM, pan Jerzy Chudzicki z rekomendacji Rady Nadzorczej wręczył podczas uroczystego wieczoru galowego okolicznościowe medale "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej" następującym osobom: Marii Zawal (MZK Toruń), Krzysztofowi Książykowi (MPK Poznań), Wiesławowi Tuźnikowi (PKA Gdynia), Zygmuntowi Bulce (PKM Świerklaniec) oraz Krzysztofowi Knapikowi (MZK Bielsko-Biała).


Podsumowując tegoroczne spotkania w Kielcach, należy przypomnieć, że maja one jubileuszowy charakter. Dokładnie pięć lat temu Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Targami Kielce Sp. z o.o. zorganizowały pierwsze spotkanie branżowe w Kielcach, które od tego czasu jest co roku największą tego typu impreza nie tylko w kraju ale również w całym regionie środkowo wschodniej Europy.. Wyrazem uznania za wkład pracy w przygotowanie i stały rozwój tej imprezy było wręczenie przez Prezesa Zarządu Targów Kielce Sp. z o. o., pana Andrzeja Mochonia statuetek "Targi Kielce - Współtwórca naszego sukcesu", Prezesowi IGKM - Jerzemu Chudzickiemu, Przewodniczącemu RN IGKM - Wojciechowi Tulibackiemu, byłemu prezesowi MPK Kielce - Stanisławowi Nowakowi oraz Ryszardowi Wołoszynowi reprezentującemu miesięcznik "Autobusy".2007-02-16 14:40:44 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta