Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

29-30.03.2007   Komisja Szkolenia Zawodowego IGKM, Warszawa

Tematem wiodącym spotkania Komisji Szkolenia były "zmiany w ustawodawstwie związanym ze szkoleniem prowadzących pojazdy". Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym w tym zakresie oraz projekty rozporządzeń wykonawczych tworzonych aktualnie przez Ministerstwo Transportu, omawiał jego przedstawiciel, pan Tomasz Piętka. Jak się okazuje, zarówno prace przy rozporządzeniu o Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy jak i rozporządzeniu o szczegółowych ramach programowo-organizacyjnych kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych kierowców nie są jeszcze ostatecznie zakończone. Ministerstwo nie podjęło m.in. decyzji, czy szkolenia okresowe będą zawierały część praktyczną. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy problemem może okazać się zrealizowanie szkoleń dla grupy zawodowych kierowców autobusów i ciężarówek obejmującej ponad 200 tysięcy osób w całym kraju. Całkowite lub czasowe odstąpienie od realizacji praktycznej części szkolenia okresowego może być dla przedsiębiorstw komunikacyjnych pewnym złagodzeniem wymagań nazwanych już roboczo "problemem roku 2008".

Przedstawiciel MT zadeklarował jednak, że uwzględniona zostanie dotychczas pomijana specyfika przedsiębiorstw komunikacji miejskiej przy planowaniu zakresów szkoleń, a oba rozporządzenia zostaną przekazane IGKM do konsultacji. Podczas dyskusji przedstawiciele przedsiębiorstw tramwajowych zasygnalizowali kilka zagadnień prawnych związanych ze szkoleniem motorniczych, które wymagają zmian. Ustalono, że Tramwaje Warszawskie zorganizują w najbliższym czasie spotkanie zespołu roboczego w ramach Komisji Szkolenia, który przygotuje stosowne wnioski w imieniu przedsiębiorstw tramwajowych.

Kolejna prezentacja dotyczyła planowanego pilotażowego szkolenia kierowców i motorniczych w zakresie "miękkich" elementów obsługi pasażerów, realizowanego przez IGKM na podstawie polskiej adaptacji europejskich modułów szkoleniowych CTUE. Założenia, przebieg i ocena wyników pilotażu w MPK Wrocław zostanie zaprezentowana na łamach następnego Biuletynu.

Bardzo interesującą propozycję przedstawił pan Witold Wiśniewski - Prezes Grupy IMAGE. "Dwanaście umiejętności dobrego kierowcy" to polska adaptacja europejskiego programu oceny kierowców i kandydatów na kierowców "Obserwator". Jest to narzędzie informatyczne, które pozwala na indywidualne diagnozowanie i rozwijanie wybranych umiejętności kierowców. Z dużym zainteresowaniem spotkały się zaprezentowane również specjalne gogle imitujące stany zaburzenia widzenia, które mogą był wykorzystywane w szkoleniach profilaktyki uzależnień.

Przewodniczący Komisji, pan Henryk Chrościcki zaprezentował koncepcję współpracy przedsiębiorstw komunikacyjnych przy prowadzeniu kursów na przewóz osób ze sprofilowaniem programu na stanowisko kierowcy autobusu miejskiego. Część konferencyjną zakończono dyskusją panelową podsumowującą następujące zmiany prawne, ich konsekwencje oraz sposoby działania.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzenia Centralnej Dyspozytorni Metra Warszawskiego, zapoznania się z systemem organizacji ruchu i informacji pasażerskiej na stacji Plac Wilsona oraz wysłuchać prezentacji przybliżającej specyfikę szkolenia maszynistów metra.

Termin kolejnego spotkania Komisji Szkolenia Zawodowego IGKM w pełnym składzie, którego gospodarzem będzie MPK Poznań ustalono wstępnie na jesień br.

PROGRAM KOMISJI SZKOLENIA
  • Kwalifikacja wstępna i okresowa w transporcie drogowym. Ośrodki doskonalenia techniki jazdy (T. Piętka - Ministerstwo Transportu)
  • Postulowany zakres praktycznego szkolenia w zakresie techniki prowadzenia autobusów miejskich (A. Goss - MZA Warszawa)
  • Koncepcja szkoleń prowadzących w zakresie "miękkich elementów" obsługi pasażerów - szkolenie pilotażowe dla MPK Wrocław (M. Żabicki - IGKM)
  • Rola psychologa w szkoleniu prowadzących pojazdy (J. Michnowski -MZA Warszawa)
  • Dwanaście umiejętności dobrego kierowcy - europejski program oceny kierowców i kandydatów na kierowców "Obserwator" (W. Wiśniewski - Grupa IMAGE)
  • Możliwości współpracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej przy prowadzeniu kursów na przewóz osób (H. Chrościcki - MZA Warszawa)
  • Organizacja szkoleń okresowych kierowców w świetle zmian w Ustawie o transporcie drogowym - dyskusja panelowa (moderują: Chrościcki-Żabicki)
  • Wizyta w Metrze Warszawskim (zwiedzanie centralnej dyspozytorni, zapoznanie z organizacją ruchu wahadłowego oraz informacją pasażerską na odcinku Pl.Wilsona-Marymont, krótka prezentacja problematyki szkolenia maszynistów metra)


2007-02-27 08:34:23 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta