Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

1.03.2007   Poprawki do projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych

prawniejsze wykorzystanie funduszy unijnych oraz szybsze rozstrzyganie przetargów i odwołań - zakłada projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. W środę nad projektem obradowały sejmowe komisje gospodarki i samorządu terytorialnego. Komisje zarekomendowały przyjęcie poprawki, by wykonawca mógł uzupełnić dokumenty lub oświadczenia wymagane w przetargu nie później, niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego. Według rządowej propozycji, terminem tym miał być dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu. Inna poprawka zakłada, że zamawiający przekazywałby informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej nie tylko prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, ale także szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Projekt nowelizacji ustawy zakłada podwyższenie kwot, przy których stosuje się procedurę zamówień publicznych - z 6 tys. do 14 tys. euro; powyżej tej kwoty niezbędne będą przetargi.

Ocena

+ -
-8

Rz Więcej »
Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta