Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

24-25.04.2007   Komisja Torowa IGKM, Łódź

ikona

W dniach 24 i 25 kwietnia br. odbyła się w Łodzi Komisja Torowa IGKM, której współorganizatorem obok IGKM i gospodarzem było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Na wysoką frekwencję uczestników spotkania (wynoszącą 56 osób - nie licząc organizatorów) złożył się fakt braku takiego spotkania od końca 2005 roku i potrzeba kontynuacji organizowania spotkań specjalistów z zakresu infrastruktury torowej. Nie bez znaczenia była zapowiedź wyboru przewodniczącego komisji na kolejną kadencję.
Pierwszym punktem spotkania były przewidziane programem Komisji wybory przewodniczącego Komisji Torowej na następną 2-letnią kadencję.
Wybory przeprowadził Adam Karolak - Dyrektor Biura Izby, który po sprawdzeniu prawidłowości wydania i ważności mandatów oraz po odczytaniu regulaminu Komisji w części dotyczącej procedury związanej z wyborami przewodniczącego poprosił uczestników o zgłaszanie kandydatów na tę funkcję.
Zgłoszona została jedna kandydatura - Danuty Rzeźnik-Panak Kierownik Zakładu Torów i Sieci MPK Łódź Sp. z o.o., która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Następnie przeprowadzono głosowanie (jawne) dający jednogłośny wynik, tj. wybór na przewodniczącą Komisji Torowej na kadencję 2007 - 2008 Panią Danutę Rzeźnik-Panak. (Obliczenia głosów dokonywali p. Edward Letgeber z MPK w Poznaniu Sp. z o.o. oraz p. Grzegorz Kudelski - z firmy PROGREG Kraków.)

Następnie przeprowadzona została (pod przewodnictwem nowo wybranej przewodniczącej) część merytoryczna obrad, rozłożona na dwa dni posiedzenia Komisji.

Tematyka spotkania objęła następujące wystąpienia i prezentacje:

  • Wdrożenie zintegrowanego planu rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej na przykładzie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego - Danuta Rzeźnik-Panak, MPK Łódź Sp. z.o.o. (pobierz) presenter.png (pobierz) presenter.png,
  • Uregulowania prawne projektowania budowy i utrzymania torowisk tramwajowych w Polsce - Wojciech Oleksiewicz, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,
  • Prezentacja nowoczesnych technologii i technik budowlanych stosowanych przy realizacji budowy torowisk tramwajowych,w tym:
  • Przejazdy tramwajowe z nawierzchnią gumową - firma STRAIL,
  • Zastosowanie prefabrykatów betonowych w nawierzchniach tramwajowych - firma PREFA (pobierz) pdf.png,
  • Betonowe elementy nawierzchni Tramwajowej - firma STRUNOBET,
  • Narzędzia i Sprzęt do prac torowych - firma GEISMAR (pobierz) pdf.png (pobierz) pdf.png,
  • Zastosowanie mas elastycznych w budowie nawierzchni tramwajowych - firma TINES.
  • Informacje Izby i sprawy wniesione,

Po dyskusji przeprowadzonej podczas obrad, uczestnicy spotkania podjęli wnioski (zamieszczone będą w terminie późniejszym).2007-03-28 08:44:30 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta