Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

29.06.2007   UOKiK: Pomoc istniejąca w sektorze transportu po 30 kwietnia 2007 roku

W piśmie z 24 kwietnia 2007 roku (TREN A.4 MS/cm D(2007) 308701) w sprawie środków pomocowych dotyczących pomocy udzielanej w sektorze transportu Komisja Europejska wyjaśniła, iż trzyletni okres przejściowy, o którym mowa w Załączniku IV do Aktu Przystąpienia upłynął 30 kwietnia 2007 roku.

Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń w odniesieniu do 16 środków pomocowych przesłanych jej w ramach procedury przejściowej odnoszącej się do sektora transportu. W związku z tym, środki te w dalszym ciągu uznawane są za pomoc istniejącą w rozumieniu art. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) Nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. L 83, 27.03.1999 r.). Oznacza to, iż udzielanie pomocy publicznej w sektorze transportu na ich podstawie może odbywać się bez konieczności jej notyfikacji Komisji Europejskiej oraz opiniowania przez Prezesa UOKiK w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

Ocena

+ -
-13

 Więcej »
Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta