Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

18-20.09.2007   Komisja BHP IGKM, Kielce (Cedzyna k/Kielc).

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach organizujemy w dniach 18-20 września 2007r kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IGKM.

Program obrad w dniach 18 i 19 września br. przewiduje omówienie następujących tematów:

- Omówienie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Ocena częstości występowania wybranych chorób związanych z pracą w grupie kierujących pojazdami komunikacji miejskiej - referat dr n. med. Jadwigi Siedleckiej pracownika Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
- Występowanie hałasu infradźwiękowego w autobusach komunikacji miejskiej - wystąpienie przedstawiciela firmy SVANTEK.
- Przedstawienie projektu nowego aktu prawnego w randze ustawy skupiającego w sobie przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Omówienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby w kontekście odpowiedzi Głównego Inspektora Sanitarnego dnia 5.01.2007r.

W dniu 20 września 2007 r. w przewidujemy zwiedzanie V Międzynarodowych Targów Lokalnego Transportu Zbiorowego TRANSEXPO.

Szczegóły związane ze spotkaniem Komisji tj. ulotka reklamowa, mapka dojazdu oraz karta zgłoszenia wysłane zostały pocztą.

Załączoną tam kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wypełnić i odesłać na wskazany w karcie zgłoszenia adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2007r.

Ewentualnych dodatkowych informacji udziela w MPK Kielce Pan Arkadiusz Krzysztofik: tel. (0-41) 345-24-21 wewn. 235, (0-41) 345-10-69, fax(0-41) 345-35-06,
e-mail: karek102@wp.pl Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta