Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

8-9.10.2007   Komisja Szkolenia Zawodowego, Poznań

W dniach 8-9 października odbyło się jesienne spotkanie Komisji Szkolenia. Głównym tematem prezentacji i obrad byli prowadzący pojazdy, jako główny zasób przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. W obradach uczestniczyło 19 osób z 11 przedsiębiorstw.
Przedmiotem pierwszej prezentacji były wyniki specjalnej ankiety opracowanej przez IGKM, wskazujące na bardzo niekorzystne procesy w grupie kierowców autobusów miejskich i motorniczych tramwajów. Okazuje się jednak, że ogromne problemy w zatrudnieniu prowadzących pojazdy narastają bardzo szybko i dotyczą w zasadzie wszystkich regionów naszego kraju. Choć zauważalne jest zatrzymanie wyjazdów na popularne dotychczas Wyspy Brytyjskie, a nawet notowane są pojedyncze powroty pracowników z tego kierunku, to jednak lawinowo wrosło zainteresowanie zatrudnieniem w krajach skandynawskich. Wiele z tych krajów oferuje bardzo wysokie zarobki (szczególnie przy kole podbiegunowym) i jednocześnie nie wymaga znajomości języka przy podjęciu pracy. Zasygnalizowano również nowe, szalenie niebezpieczne dla polskich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, zjawiska determinujące odpływ prowadzących pojazdy:

  • rozważane właśnie otwarcie rynku pracy w Niemczech, które może faktycznie nastąpić lada chwila (np. z chwilą objęcia Polski umowami z Schengen),
  • lawinowo wzrastające braki sektora budownictwa, którego potrzeby zatrudnienia nowych kierowców ciężarówek już na chwilę obecną szacowane są na 8000 osób,
  • wprowadzenie regulacji związanych z kwalifikacją wstępną, które zwiększą bariery wejścia do zawodu już od września 2008 roku,
  • brak adekwatnych zmian prawa ze strony polskich władz, umożliwiających zatrudnianie obcokrajowców oraz rozwiązanie sztucznie powstałych utrudnień w zatrudnieniu kierowców, wynikłe ze źle określonych wartości czynników szkodliwych na stanowisku pracy.

Należy spodziewać się, że procesy te w przeciągu kilkunastu, a nawet kilku miesięcy spowodują konieczność drastycznych ograniczeń w komunikacji miejskiej i będą przyczyną poważnego kryzysu całego sektora. Dlatego też zgłoszono wniosek o rozpoznanie rynku pracy na Ukrainie pod kątem ewentualnego pozyskiwania prowadzących pojazdy niezwłocznie z momentem wprowadzenia zmian przepisów.
W drugiej prezentacji Henryk Chrościcki, Kierownik Ośrodka Szkolenia Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o. o. z Warszawy i zarazem przewodniczący Komisji Szkolenia, przedstawił działania, jakie podejmuje warszawski przewoźnik w celu łagodzenia skutków kryzysu kadrowego i pozyskania nowych kandydatów do pracy.
W kolejnej prezentacji pani Maria Grabowska-Siemaszko z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. we Wrocławiu. przedstawiła zasady zatrudniania dwuzawodowców na stanowisku kierowca-motorniczy. Projekt ten ma służyć stworzeniu grupy uniwersalnych pracowników, którzy mogą być elastycznie wykorzystywaniu w zależności od aktualnych ograniczeń remontowych w trakcji tramwajowej. Stworzenie nowej, lepiej opłacanej i wyżej usytuowanej w hierarchii firmy podgrupy zawodowej prowadzących pojazdy, było przyczynkiem do dyskusji na temat stworzenia systemu rozwoju i awansu zawodowego kierowców i motorniczych. Ponieważ w Polsce brak takich rozwiazań, zaproponowano poświęcenie temu tematowi kolejnego spotkania i zaproszenie gości zagranicznych, którzy mogliby zaprezentować swoje doświadczenia w tym zakresie. Podkreślono, że pracownicy odchodzący z pracy podają dwa powody swojej decyzji: zbyt niski poziom wynagrodzenia oraz brak perspektywy rozwoju zawodowego.
Robert Karwacki z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Zielonej Górze prezentował zasady wdrażania zawodowego nowoprzyjmowanych kierowców autobusowych. Dyskusja objęła zagadnienie potrzeby lepszego przygotowania zawodowego coraz większej liczby nowych pracowników, którzy mają coraz gorsze przygotowanie zawodowe.
Cześć dyskusji poświęcono potrzebie stworzenia nowych pomocy dydaktycznych w postaci nowych filmów edukacyjnych. Zaproponowano trzy zakresy tematyczne:

  • jakość obsługi klienta,
  • procedury zachowania kierowcy po zdarzeniu typu kolizja lub wypadek,
  • materiał nakręcony podczas pracy radiowozu wypadkowego nadzoru ruchu, dokumentujący zagrożenia bezpieczeństwa.

Za bardzo potrzebne uznano również zorganizowanie ogólnopolskich konkursów na najlepszego kierowcę autobusu komunikacji miejskiej oraz najlepszego motorniczego tramwaju. Wyrażono nadzieję, że odwołany II Ogólnopolski Konkurs na Najlepszego Kierowcę Autobusu Miejskiego planowany we Wrocławiu, odbędzie się w pierwszym możliwych terminie wiosną przyszłego roku.
Podczas omówienia wyników wdrożenia szkoleń w zakresie miękkich elementów pracy kierowców dla modułu CTUE "Kierowca (motorniczy) i jego pasażerowie", stwierdzono, że zarówno MPK Wrocław jak i MZK Jelenia Góra kontynuują projekt poprzez własnych trenerów wewnętrznych.
Rozważając przyszłe kierunki działania Komisji Szkolenia, przyjęto tezę, że powinna ona pracować w obszarze zagadnień kadrowych i koncentrować się na grupie zawodowej prowadzących pojazdy. Najbliższe spotkanie Komisji Szkolenia zaplanowano na wiosnę.Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta