Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

18.04.2008   Walne Zgomadzenie Członków Izby

ikona

W dniu 18 kwietnia 2008r. odbyło się w Miedzeszynie pod Warszawą coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby.
W Walnym Zgromadzeniu Uczestniczyło 119 członków Izby co pozwoliło uzyskać qworum (liczba członków Izby na dzień 18.04.2008r - 218 podmiotów), dzięki któremu można było przeprowadzić głosowanie nad zaplanowanymi Uchwałami zmieniającymi treść statutu Izby.

Porządek obrad obejmował:
1. Wybór przewodniczącego posiedzenia (wybrano na przewodniczącego - Wojciecha Tulibackiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izby).
2. Przyjęcie porządku posiedzenia (przegłosowano i przyjęto zaproponowany porządek).
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (Wybrano do Komisji Skrutacyjnej: Marka Matuszewskiego z KLA Sp. z o.o. z Kalisza, Mariana Szymańskiego z PW "TRANSKOM" Sp. z o.o. Koziegłowy, Grzegorza Malickiego z MAN STAR TRUCKS Sp. z o.o. z Nadarzyna).
4. Zmiany Statutu Izby (uchwalono dwie zaproponowane wcześniej zmiany w statucie Izby).
5. Przedstawienie, dyskusja i przyjęcie:

  • Sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2007 (przejęto jednogłośnie).
  • Sprawozdania finansowego Izby za rok 2007 (przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się).
  • Zatwierdzenie podziału zysku za rok 2007 (przyjęto przy trzech głosach wstrzymujących się).
  • Udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. (przejęto jednogłośnie).

6. Przyjęcie planu pracy Izby na rok 2008 (przejęto jednogłośnie).
7. Ustalenie liczby Członków RN w kadencji 2006-2009 (Uchwałę, aby w Radzie Nadzorczej pozostawić do końca kadencji 8 osób - przyjęto przy 8 głosach wstrzymujących się).
8. Sprawy wniesione (omówiono kilka spraw porządkowych).2007-10-25 11:22:40 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta