Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7.10.2008   XXXII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej i Targi TRANSEXPO, Kielce

ikona

Niniejszym zapraszamy na XXXII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, który odbędzie się w dniu 7 października br. w godzinach 10.00 - 17.00, w sali konferencyjnej Hotelu "Łysogóry" w Kielcach.

Obecny Zjazd odbywać się będzie pod hasłem:

"Nowe przepisy UE dotyczące usług publicznych - szansą czy zagrożeniem dla komunikacji miejskiej"?.

Zjazdem pragniemy również zainteresować lokalne władze, zachęcając przedstawicieli miast i gmin, w tym władze Samorządowych do uczestnictwa w Zjeździe. Prosimy naszych członków w tym przewoźników oraz organizatorów komunikacji w miastach o rozważenie ewentualnego wysłania zaproszeń do wybranych osób (zgodnie z własną decyzją).

PROGRAM ZJAZDU:

 • Rozpoczęcie Zjazdu - powitanie gości i wstępne przemówienia.
 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Jan Friedberg, Ernst & Young,
 • Kierunki rozwoju lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań prawnych UE, dr hab. Olgierd Wyszomirski, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
 • Doświadczenia niemieckie i przewidywane konsekwencje wprowadzenia Rozporządzenia PE i Rady nr 1370/2007, Ulrich Weber - Europejskie Biuro VDV w Brukseli,
 • Podstawowe pojęcia Rozporządzenia i ich prawne uwarunkowania, Marek Michalski, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 • Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - wdrożenie nowych przepisów unijnych, Piotr Mikiel, Departament Prawny - Ministerstwo Infrastruktury,
 • Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na konkurencyjność polskiego transportu miejskiego, prof. dr hab. Robert Tomanek, Wydział Ekonomi, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
 • Wykorzystanie przepisów UE w konstrukcji umowy na wykonywanie usług przewozowych w Krakowie, Zbigniew Palenica, MPK Kraków S.A,
 • Prezentacja kontraktów na wykonywanie usług przewozowych w:
  • Warszawie - Cecylia Radziewicz, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,
  • Poznaniu - Wojciech Tulibacki, MPK w Poznaniu Sp.z o.o.,
  • Wrocławiu - Witold Turzański, MPK Sp.z o.o.
 • Model organizacji komunikacji miejskiej w Kielcach w nowych uwarunkowaniach - MPK Kielce Sp. z o.o., ZTM Kielce.

Informujemy także, że w dniach 8 - 10 października br, odbywać się będą, jak co roku Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, do zwiedzania których serdecznie Państwa zapraszamy.

Bieżące informacje o Zjeździe i Targach oraz imprezach towarzyszących zamieszczać będziemy na bieżąco na stronach internetowych Izby (www.igkm.pl) oraz Targów Kielce (www.transexpo.pl.)

Informujemy, że do wszystkich członków Izby rozesłane zostały pisma informacyjne wraz z programem Zjazdu, oraz warunkami uczestnictwa zawartymi w karcie zgłoszenia uczestnika.
Przypominamy, że wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa, należy odesłać na adres Izby do dnia 29.08.2008r.

Firmy, które nie otrzymały informacji i karty zgłoszenia, a chciałyby uczestniczyć w Zjeździe, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym Zjazdu, celem uzgodnienia dodatkowych szczegółów oraz otrzymanie karty uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

 • o Zjeździe - w Biurze Organizacyjnym Zjazdu, p. Adam Karolak, tel. (0-22) 848 21 02,

e-mail a.karolak@igkm.pl,

 • o Targach TRANSEXPO - w biurach Targów Kielce, p. Anna Prędota, tel. (0-41) 365 12 31, e-mail: predota.a@targikielce.pl
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe, Targach oraz imprezach towarzyszących.


WSPÓŁORGANIZATORZY ZJAZDZU:
targi_kielce.jpg 1 ZTM_Kielce.jpg


SPONSORZY:
2 Voith_CO_027.gif PneumoTest.jpg
comarch.png statima.jpg 32007-10-25 11:23:36 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta