Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7.10.2008   XXXII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej i Targi TRANSEXPO, Kielce

ikona

W dniu 7 października 2008 roku obył się XXXII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Tematem tegorocznego Zjazdu były „Nowe przepisy UE dotyczące usług publicznych - szansą czy zagrożeniem dla komunikacji miejskiej”. Obrady zdominowały zagadnienia kontraktowania usług przewozowych, wynikające z unijnego rozporządzenia 1370/2007. W programie Zjazdu znalazły się następujące wystąpienia:

 1. Polityka Unii Europejskiej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Jan Friedberg, Ernst & Young,
 2. Kierunki rozwoju lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań prawnych UE, Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
 3. Doświadczenia niemieckie i przewidywane konsekwencje wprowadzenia Rozporządzenia PE i Rady nr 1370/2007, Ulrich Weber - Europejskie Biuro VDV w Brukseli,
 4. Podstawowe pojęcia Rozporządzenia i ich prawne uwarunkowania, Marek Michalski, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 5. Wpływ regulacji dotyczących pomocy publicznej na konkurencyjność polskiego transportu miejskiego, dr hab. Robert Tomanek, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
 6. Wykorzystanie przepisów UE w konstrukcji umowy na wykonywanie usług przewozowych w Krakowie, Zbigniew Palenica, MPK Kraków S.A.,
 7. Prezentacja kontraktów na wykonywanie usług przewozowych w:
  • Warszawie - Cecylia Radziewicz, Tramwaje Warszawskie,
  • Poznaniu - Wojciech Tulibacki, MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
  • Wrocławiu - Witold Turzański, MPK Sp. z o.o., Wrocław,
 8. Model organizacji komunikacji miejskiej w Kielcach w nowych uwarunkowaniach - Marian Sosnowski, ZTM Kielce, Marek Wołoch MPK Kielce.

W tegorocznym zjeździe wzięło udział prawie 250 delegatów z całej Polski oraz gości zagranicznych. Najważniejsi z nich to Brigitte Ollier - dyrektor UITP-EuroTeam oraz Ulrich Weber - dyrektor oddziału regionalnego w Brukseli Związku Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych VDV. Zjazd stał się okazją do dyskusji na tematy związane z wdrażaniem unijnego rozporządzenia 1370/2007.

Wnioski z XXXII Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej:
 1. Występuje konieczność dostosowania wewnętrznych regulacji prawnych w naszym kraju do przepisów Rozporządzenia nr 1370/2007 Rady i Parlamentu Europejskiego, dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.
 2. Zatrudnianie własnych spółek komunalnych do realizacji zadań przewozowych powinno być wyłączone spod Prawa zamówień publicznych.
 3. Prawidłowe funkcjonowanie przewoźników w komunikacji miejskiej wymaga umów wieloletnich.
 4. W przypadku bezpośredniego zatrudniania przewoźnika jako podmiotu wewnętrznego, w warunkach obowiązywania Rozporządzenia nr 1370/2007 Rady i Parlamentu Europejskiego, konieczne będzie stosowanie prawnego instrumentatorium wynikającego z tego rozporządzenia.
 5. Organizacja realizacji usług publicznych powinna uwzględniać specyfikę lokalnego rynku świadczenia tych usług, w tym zwłaszcza jego wielkość i możliwości wykorzystania samoregulacyjnych mechanizmów rynkowych.
 6. W przypadku zlecania realizacji usług publicznych operatorowi wewnętrznemu, konieczna jest kalkulacja rekompensaty w sposób nie budzący wątpliwości co do zasadności świadczenia.
 7. W zakresie organizacji i zarządzania transportem lokalnym powinno się zmierzać w kierunku integracji z regionalnym.
 8. Tworzenie podmiotu wewnętrznego powinno stanowić wyjątek od zasady wyboru wykonawców usług publicznych na konkurencyjnym rynku - niesie bowiem zagrożenie dla konkurencji i konkurencyjności transportu miejskiego.
 9. Polityka władz publicznych w odniesieniu do transportu lokalnego i regionalnego powinna iść w kierunku płynnego ruchu w miastach, poprawy warunków ekologicznych, inteligentnych rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania ruchem i pobierania opłat, wzrostu dostępności usług oraz zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania.

Podobnie do lat ubiegłych Zjazd połączony był z VI edycją branżowych Targów Lokalnego Transportu Zbiorowego "Transexpo 2008" (8-10.10.2008r.) W tym roku większość ekspozycji - również prezentowane autobusy - znajdowała się wewnątrz hal wystawowych. Obecnych było 178 wystawców, w tym 42 zagranicznych z Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Jak co roku Komisja Konkursowa przyznała medale i wyróżnienia dla zgłoszonych do konkursu produktów. W kategorii autobusy medal przyznano dla fabryki autobusów Solbus Sp. z o. o. za autobus Solbus SM 12 LNG. Wyróżnienie otrzymały Polskie Autobusy Sp. z o. o. za autobus Autosan A12.13C Eurolider. W kategorii części i wyposażenie autobusów przyznano wyróżnienia firmie VOITH TURBO Sp. z o.o. za ElvoDrive oraz firmie Actia Polska Sp. z o. o. za tachograf cyfrowy ACTIA SmarTach. W kategorii systemy obsługi pasażerów medal przyznano firmie PIXEL Sp. z o.o. za system informacji przystankowej on-line, a wyróżnienie za system CTS otrzymał Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej. W kategorii systemy pobierania opłat przyznano medal dla firmy ELGEBA GARATEBAU GmbH za TICOMONITOR, natomiast w kategorii inne wyróżnienie otrzymała firma E. Schoepf GmbH & Co KG za tkaninę ACHAT.

Wzorem lat ubiegłych Prezes IGKM, Jerzy Chudzicki wręczył okolicznościowe medale "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej" następującym osobom: Markowi Filipowi (MPK Rzeszów), Mieczysławowi Jargasowi (MZK Zielona Góra), Marianowi Koteckiemu (Gryf Kartuzy), Maciejowi Krawczykowi (PKM Gliwice), Zbigniewowi Palenicy (MPK Kraków), Marianowi Sosnowskiemu (ZTM Kielce), Edwardowi Berkowiczowi (MPK Nowy Sącz), Jerzemu Zgliczyńskiemu (ZKM Gdańsk), Franciszkowi Gaikowi (Polskie Autobusy) oraz Solange i Krzysztofowi Olszewskim (Solaris Bus & Coach). Medal w tym roku otrzymał również Krzysztof Wąsowicz (MPK Łódź) - nieobecny w Kielcach.2007-10-25 11:23:36 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta