Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

8-9.05.2008   Komisja Ekonomiczna - Koszty - elementem gry na rynku usług przewozowych, Nowy Sącz

ikona

W dniach 08-09 maja br. odbyło się w Nowym Sączu kolejne posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, którego organizatorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Spotkanie połączone było z uroczystymi obchodami 60. lecia komunikacji miejskiej.
W obradach uczestniczyło ponad 130 osób. W trakcie spotkania przedstawiono następujące referaty i prezentacje:

  • Koszty poprawy jakości usług - prof. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska) (pobierz) pdf.png,
  • Czynniki wpływające na wysokość kosztów w komunikacji miejskiej - prof. Robert Tomanek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Grzegorz Dydkowski (KZK GOP) (pobierz) pdf.png,
  • Modele rozliczeń z operatorami i konsekwencje ich stosowania - Marcin Gromadzki (ZKM Gdynia) (pobierz) pdf.png,
  • Model kosztowy komunikacji miejskiej w Polsce - Michał Wolański (SGH Warszawa) (pobierz) pdf.png,
  • Zasady rozliczeń operatora z miastem na przykładzie Krakowa - Zbigniew Palenica (MPK Kraków) (pobierz) pdf.png,
  • Zarządzanie kosztami w dużym przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej na przykładzie MPK Kraków - Helena Kurcz (MPK Kraków) (pobierz) pdf.png,
  • Informacja o konkursie Księgowy Roku - Michał Żołnierowicz (MPK Wrocław) (pobierz) pdf.png.

Jednym z najważniejszych wątków przewijających się w prezentacjach i dyskusji było zagadnienie waloryzacji stawek za usługi przewozowe stosowanych w umowach zawieranych pomiędzy organizatorami a operatorami. Skokowy wzrost kosztów pracy i paliwa, ponad dwukrotnie wyższy niż wskaźniki inflacyjne, sprawia, że komunikacja miejska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Wprowadzenie odpowiednich wzorów waloryzacyjnych do umów (których przykład podał Marcin Gromadzki z ZKM Gdynia), może zapobiec bankructwu przewoźników, poprzez rozłożenie ryzyka rynkowego pomiędzy organizatorów i operatorów.

Ważnym aspektem spotkania było zapoczątkowanie dyskusji na temat przyszłości komunikacji miejskiej w świetle zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1370/07, które będzie regulować zagadnienia jej finansowania już od roku 2009. Zbigniew Palenica z MPK Kraków zaprezentował krakowski model rozliczania, który wdrożono wyprzedzająco w stosunku do aktualnej polityki UE w tym zakresie. Szerzej tej problematyce poświecony zostanie Zjazd Komunikacji Miejskiej, który odbędzie się jesienią w Kielcach.

Rozważania na temat kosztów działalności komunikacji miejskiej spina konkluzja, że nie sposób bezpośrednio porównywać wyników ekonomicznych różnych miast. Lokalne różnice choćby w postaci nieporównywalnego rynku pracy, sprawiają, że koszty wozokilometra w różnych ośrodkach są i pozostaną zróżnicowane. Podobnie też strategie zarządzania kosztami. Bardzo efektywne narzędzia kontrolingowe stosowane w krakowskim MPK (prezentacja Heleny Kurcz) niekoniecznie muszą sprawdzić się w mniejszych przedsiębiorstwach. Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta