Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7.03.2008   Zmiany w czasie pracy kierowców

ikona

Z dniem 1 stycznia 2008 r. nastąpiła kolejna istotna zmiana przepisów. Teraz kierowca zobowiązany jest okazać do ewentualnej kontroli aż 29 wykresówek! Dotychczas zmuszony był pokazywać wykresówki z dnia bieżącego oraz poprzednich 15 dni.

Tak jak nadmieniliśmy wcześniej, w tej chwili po nowelizacji przepisów kierowca autobusu lub pracujący w firmie transportowej musi mieć zawsze przy każdej kontroli wykresówki z bieżącego dnia oraz 28 poprzednich. Tak powinno być na ogół, jednak, gdy na przykład, w czasie tych 28 dni kierowca jeździł pojazdem na przykład tylko trzy razy, to wówczas zobowiązany jest do pokazanie m. in. inspektorom transportu drogowego tylko cztery wykresówki oraz dokument potwierdzający to, co robił w dniach, w których nie prowadził pojazdu.
- To jest pewne utrudnienie dla nas, ale oczywiście będziemy stosować się do tych nowych przepisów - mówi Pan Andrzej, kierowca PKS.

Wykresówki muszą być archiwizowane przez rok po ich użyciu. Tak, aby można było, w razie potrzeby szybko odnaleźć dany dokument wg daty. Jeżeli przewoźnicy nie są w stanie tego uczynić, muszą być przygotowani na grzywnę w wysokości 500zł za każdy dzień, z którego brakuje wykresówki. W sytuacji, gdy za brak wykresówek podczas kontroli odpowiada kierowca, zostanie on ukarany mandatem karnym.

Zmiany z 1 stycznia br., wynikają z rozporządzenia nr 56i/2006/WE dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (DzU L 102/1 z 11 kwietnia 2006 r.).

Rozporządzenia nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego Dz.Urz. L 102/1, które weszły w życie 11 kwietnia i 20 czerwca ub. roku, wprowadzają istotne zmiany w przepisach dotyczących odpoczynków dziennych kierowców. Pracodawcy nie mają już obowiązku tworzyć dla nich harmonogramów czasu pracy. Ta zmiana wynika z art. 11 ust. 2a ustawy o czasie pracy kierowców i obejmuje wszystkie systemy pracy, w jakich mogą pracować kierowcy.

Ostrzejsze prawo

Zmiany obowiązujące od 11 kwietnia ub. roku poważnie zaostrzają przepisy dotyczące odpoczynków dziennych kierowców. Ich wprowadzenie miało na celu poprawę warunków socjalnych kierowców i bezpieczeństwa drogowego. Art. 15 znajdujący się w rozporządzeniu nakazuje, aby kierowcy jeżdżący regularnie na odcinkach do 50 km, stosowali się do przepisów krajowych gwarantujących ochronę w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych przerw i okresów odpoczynków.

Jeżeli chodzi o Polskę, to wejście w życie nowych przepisów w ramach WE 561/2006 wymusiło zmiany w ustawie z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym.

Definicja odpoczynku dziennego uległa zmianie i teraz oznacza ona nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Obecnie nie przewiduje się już możliwości zaliczenia do okresu odpoczynku każdego nieprzerwanego okresu obejmującego - co najmniej - jedną godzinę. Stanowi to ważną i istotną różnicę w stosunku do zapisów rozporządzenia nr 3820//85.

Dla przykładu, kierowca jeżdżący w jednoosobowej załodze mógł dzielić sobie odpoczynek dzienny na okresy: 8 godz.+ 1 godz. + 3 godz. Nowe przepisy tego zabraniają.

Regularny, skrócony i podzielony

Nowe przepisy wyróżniają dwa rodzaje dziennego okresu odpoczynku, są to okres odpoczynku regularny i skrócony. Zmianom uległ także tzw. podzielony odpoczynek dzienny.

Za regularny dzienny okres odpoczynku uważa się odpoczynek trwający, co najmniej 11 godzin. Z kolei skróconym dziennym okresem odpoczynku nazywamy nieprzerwany odpoczynek trwający, co najmniej, 9 godzin, ale nie więcej niż 11. Co się tyczy natomiast tzw. podzielonego odpoczynku dziennego to, jak nadmieniliśmy wcześniej, w tej kwestii również nastąpiły ważne zmiany. Teraz dzienny okres odpoczynku może zostać podzielony tylko na dwie części, a pierwsza z nich musi trwać nieprzerwanie, przez co najmniej 3 godziny, a druga, przez co najmniej 9 godzin. Co istotne, przepisy w żaden sposób nie nakazują, kiedy można skorzystać z możliwości odpoczynku podzielonego pozostawiając pełny wybór kierowcy. To od niego zależy, kiedy wykorzysta ten czas. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie na początku 9?godzinnego odpoczynku, a później 3?godzinnego nie będzie uznane za odpoczynek podzielony. Będzie to wówczas odpoczynek skrócony.

Organizacja czasu pracy kierowców

Jeżeli na przykład prowadzimy firmę transportową, to po zmianach w przepisach
wprowadzonych z dniem 20 czerwca ub. roku musimy wybrać odpowiedni system pracy dla zatrudnionych przez nas kierowców. Przedstawiając sprawę obrazowo, jeśli ilość wpływających do naszej firmy zamówień jest bardzo różna i nie sposób zaplanować jazd nawet na kilka dni naprzód, a godziny pracy kierowców zróżnicowane, to wówczas najlepszym rozwiązaniem dla nas będzie wybranie dla kierowców równoważnego czasu pracy. O co chodzi z tym systemem? Już wyjaśniamy, umożliwia on na przykład zlecenie kierowcy jednego dnia pracę wymagającą dwie godziny, następnego ? sześć godzin i kolejnego ? 10 godzin.

Co ważne, w tym systemie, jeżeli chodzi o transport drogowy, czas pracy nie może przekraczać 10 godzin. Natomiast przewozy na potrzeby własne reguluje art. 15 ustawy o czasie pracy i w tym wypadku maksymalny limit pracy wynosi 12 godzin.

Zmiany wprowadzone 20 czerwca 2007 roku w art. 11 umożliwiają planowanie kierowcom zadań z dnia na dzień. Co jest bardzo korzystne dla przedsiębiorstw transportowych, gdyż teraz mogą swobodnie ustalać czas pracy dla potrzeb i wymogów swojego profilu działalności. Ograniczają również ilość godzin nadliczbowych wypracowywanych przez kierowców.

Stosując zadaniowy system pracy, pracodawcy mogą ustalać tylko zadania przewozowe, których realizacja musi odbyć się w danym okresie. Robiąc to powinien oczywiście uwzględnić prawo o czasie pracy kierowców, ponieważ wykonanie wytoczonych zadań musi odbyć się w oparciu aktualnych norm czasu pracy ? 8 ? godzinnej dobowej i 40 ? godzinnej tygodniowej. Kierowca musi także mieć zagwarantowane właściwe okresy czasu odpoczynków. Natomiast, rozkład czasu pracy w okresie realizacji danego ustalonego zlecenia przewozowego wytycza już sam kierowca.

Dlatego też, ze względu na te cechy, zadaniowy system pracy nie spełni swej roli we wszystkich przedsiębiorstwach przewozowych.

Oryginalna treść artykułu dostępna jest na stronie www.wiadomosci24.pl.

Ocena

+ -
-11

 Więcej »
Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta