Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

11-12.09.2008   Pierwszy Ogólnopolski Konkurs na Najlepszego Motorniczego Tramwaju - ODWOŁANY

Z przyczyny małej ilości zgłoszeń konkurs został odwołany
Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. zamierzają wspólnie zorganizować w roku 2008 pierwszy ogólnopolski konkurs na najlepszego motorniczego tramwaju.
Podstawowym celem konkursu ma być możliwość porównania umiejętności zawodowych, doświadczenia, kultury pracy, a także sprawdzenie znajomości przepisów wśród motorniczych przedsiębiorstw tramwajowych.
Organizacja konkursu ma na celu również promocję komunikacji tramwajowej oraz podniesienie rangi zawodu motorniczego poprzez pokazanie jego codziennej pracy pasażerom.
Dodatkowym celem konkursu jest integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń prowadząca do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i lepszej obsługi pasażerów.

Konkurs zorganizowany będzie w Poznaniu, a wstępny termin jego przeprowadzenia to 11-12 września 2008roku.
W załączeniu przekazujemy założenia do przeprowadzenia konkursu, celem zapoznania się z jego formułą, a także celem przygotowania reprezentacji Waszego przedsiębiorstwa (w drodze eliminacji wewnętrznych) do udziału w dalszym współzawodnictwie.
W wyniku powyższego pisma oczekujemy od Państwa wstępnej deklaracji uczestnictwa Waszego przedsiębiorstwa w konkursie oraz ewentualnie podanie liczby reprezentantów, którzy wezmą udział w konkursie. Pozwoli to na dokonanie dalszych przygotowań organizacyjnych do konkursu.
Zgłoszenia deklaracji udziału w konkursie prosimy kierować do dnia 20.04.2008r
do sekretariatu Dyrektora Komunikacji Tramwajowej MPK Poznań Sp. z o.o.
tel.: (061) 866-67-19,
fax: (061) 866-16- 24,
e-mail: tramsek(@)mpk.poznan.pl

O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować w kolejnej korespondencji.

Zachęcając do udziału w konkursie oczekujemy na zgłoszenia.

ZAŁOŻENIA DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MOTORNICZYCH

1) Wstęp

a) Cel organizacji konkursu
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Integracja środowiska
 • Włączenie do wzajemnych kontaktów na płaszczyźnie zawodowej grupy prowadzących pojazdy.
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych i wiedzy motorniczych z zakresu obowiązujących przepisów z jednoczesną wzajemną wymianą doświadczeń
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kultury jazdy
 • Promocja komunikacji publicznej jako najbardziej efektywnego środka komunikacji w mieście.
 • Podniesienie rangi zawodu i pracy motorniczego

2) Organizatorzy:

a) Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
b) MPK Poznań Sp. z o.o.
c) Współudział:
 • WORD - Dyrektor Mariusz Prasek, Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo - Prezes Ryszard Fonżychowski
 • Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu - Józef Klimczewski
 • Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu - Prezes Krzysztof Dostatni

3) Patroni konkursu:

a) Patronat honorowy:
 • Prezydent Poznania Ryszard Grobelny
 • Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Jerzy Chudzicki
b) Patronat medialny:
 • Telewizja publiczna TVP3
 • Radio "Merkury"
 • Prasa o zasięgu ogólnopolskim

4) Promocja konkursu:

a) W biuletynach IGKM
b) Plakat konkursowy rozpowszechniony we wszystkich miastach, których przedstawiciele biorą udział w konkursie.
c) Na stronach internetowych i w komunikatorach wewnętrznych firm uczestniczących w konkursie.
d) Na stronach internetowych IGKM
e) W mediach ogólnopolskich i lokalnych

5) Uczestnicy konkursu:

a) Każde z przedsiębiorstw komunikacji tramwajowej ma prawo delegować swych reprezentantów w ilości uzależnionej od ilości zatrudnionych na stanowiskach motorniczych:
 • Przy zatrudnieniu powyżej 300 motorniczych ? 3 reprezentantów;
 • Przy zatrudnieniu do 300 motorniczych ? 2 reprezentantów;
b) Reprezentanci powinni legitymować się przynajmniej 3 latami zatrudnienia na stanowisku motorniczego.
c) O sposobie wyłonienia swych reprezentantów każde z przedsiębiorstw decyduje samodzielnie.
d) Dla podniesienia rangi konkursu wskazane jest, aby w spotkaniu finałowym uczestniczył również przedstawiciel kierownictwa każdego z przedsiębiorstw delegujących swych reprezentantów do udziału w konkursie.

6) Przebieg konkursu:

a) Przygotowanie założeń do konkursu - MPK Poznań Sp. z o.o. ? do 20-03-2008
b) Rozesłanie informacji do wszystkich firm tramwajowych ? IGKM do 30-03-2008.
c) Zgłoszenia deklaracji udziału w konkursie przez przedstawicieli przedsiębiorstw komunikacji tramwajowej na adres sekretariatu konkursu - do 20-04-2008.
d) Imienne zgłoszenia uczestników - do dnia 14-08-2008
e) Powołanie komisji konkursowej.
f) Przygotowanie regulaminu konkursu.

7) Finał konkursu

a) Termin: 11-12 wrzesień 2008.
b) Czas trwania - 2 dni
c) Dzień pierwszy - egzamin teoretyczny obejmujący:
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Przepisy szczególne dotyczące ruchu tramwajów
 • Przepisy p.poż. i BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Znajomość historii i typów tramwajów.
d) Dzień drugi
 • Wykonywanie zadań praktycznych na torach zajezdni tramwajowej
 • Podsumowanie i ogłoszenie wyników
 • Uroczyste zakończenie konkursu.

8) Uwagi dodatkowe:

a) Sekretariat konkursu znajduje się w sekretariacie Dyrektora Komunikacji Tramwajowej MPK Poznań Sp. z o.o.

tel.: 061-8666-719,
fax: 061-8661-624,
e-mail: tramsek(@)mpk.poznan.pl

b) Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące przebiegu, tematyki i organizacji konkursu prosimy zgłaszać jak najszybciej, nie później niż do 30-06-2008r na adres sekretariatu konkursu.

c) Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są wraz ze zgłoszeniem podać osobę uprawnioną do kontaktowania się w sprawach związanych z konkursem wraz z jej danymi teleadresowymi.
d) Przewidujemy, że konkursy takie będą rozgrywane cyklicznie, co 2 lata, a ich organizatorami mogłyby być kolejno poszczególne przedsiębiorstwa komunikacyjne.


 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta