Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

2-3.12.2010   Komisja Ekonomiczna, Częstochowa

ikona

W dniach 2-3 grudnia 2010 r. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM. Do udziału w posiedzeniu zgłoszono 117 osób z różnych regionów kraju. Tematem wiodącym Komisji były "Praktyczne aspekty wdrażania rozporządzenia 1370/2007 - spojrzenie ekonomiczno - zarządcze".

W trakcie posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:

  • Ustawa o publicznym transporcie drogowym, aktualny stan legislacji - Cecylia Radziewicz, IGKM (pobierz) pdf.png
  • Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w kreowaniu rynku usług komunalnych na przykładzie publicznego transportu pasażerskiego - Maciej Fornalczyk, Comper Fornalczyk i Wspólnicy s.j. (pobierz) pdf.png
  • Zakres powierzenia, uzasadnienie - Joanna Baczewska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • Działalność podstawowa i dodatkowa a zasady obliczania rekompensaty - Maciej Fornalczyk, Comper Fornalczyk i Wspólnicy s.j. (pobierz) pdf.png
  • Formy pomocy publicznej udzielanej w formie rekompensaty - Zbigniew Palenica, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie S.A. (pobierz) pdf.png
  • Połączenie bankowej karty płatniczej - Bank City Handlowy (pobierz) pdf.png
  • Kontrola zarządcza w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych na przykładzie MPK w Częstochowie Sp. z o.o. - Krzysztof Nabrdalik, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • System ładowania elektronicznej karty miejskiej przez Internet - Czesław Kordel, Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png

Główną część posiedzenia komisji przeprowadzono w formie moderowanych paneli dyskusyjnych poświeconych kolejno roli JST w kreowaniu rynku usług komunalnych, uzasadnianiu zakresu powierzenia, zasadom obliczania rekompensaty oraz pomocy publicznej. W dyskusji przeważały głosy, że przewoźnicy komunalni mogą być gwarantem realizacji usług transportu miejskiego przy zachowaniu właściwych proporcji jakości do ceny, zgodnie z wizją regulatora i kreatora tych usług, jakim są władze miasta. Jednocześnie podkreślano, że jak dotąd nie udało się w Polsce w pełni i skutecznie sprywatyzować spółki komunalnej zajmującej się komunikacją miejską. Koszty (m.in. społecznie) prywatyzacji transportu miejskiego są do tego nieakceptowane.

Omawiając zakres powierzenia w umowach zawieranych pomiędzy miastem a operatorem wewnętrznym odwoływano się do konkretnych przykładów. Jednym z nich była kwestia obsługi przystanków komunikacyjnych. W dyskusji zarysowały się przeciwstawne stanowiska wynikające ze zróżnicowania wielkości ośrodków miejskich.

Uzupełnieniem omawianych zagadnień związanych z uchwalona ustawą o transporcie publicznym były interesujące wystąpienia prezentujące nowoczesne technologie karty płatniczej ze zintegrowaną funkcją karty miejskiej oraz zakupu i doładowywania biletów miesięcznych w systemie internetowym.

Spotkaniu towarzyszyły obchody 60-lecia komunikacji miejskiej w Częstochowie. Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta