Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

28.05.2008   Zgodnie z życzeniem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka prosimy o rozważenie możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej skutków emigracji Polaków do krajów Unii Europejskiej.

ikona

W efekcie integracji Polski z Unią Europejską, 1 maja 2004 roku, Polacy uzyskali dostęp do rynków pracy niektórych państw Unii Europejskiej na równych prawach z ich obywatelami. Większość pozostałych państw Unii Europejskiej wprowadziło ułatwienia w dostępie do swoich rynków pracy dla określonych grup polskich pracowników. Daleko posunięta liberalizacja przepływu pracowników doprowadziła do wzrostu wyjazdów zarobkowych Polaków do Europy Zachodniej. W świetle powyższego pragnę podjąć dialog z przedsiębiorcami na temat skutków emigracji Polaków dla obecnej sytuacji na rynku pracy.
Celem pozyskania opinii środowiska przedsiębiorców opracowano ankietę ukierunkowaną na specyfikację problemów w zakresie niedopasowania podaży i popytu na rynku pracy powstałego wskutek emigracji.

Prosimy o wypełnienie ankiety w postaci elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w załączniku "Dane do Ankiet", lub nadesłanie ankiety w postaci papierowej wypełniając druk "Ankieta Papierowa" i nadesłanie na adres zgodny z załącznikiem "Dane do Ankiet".

Preferowana jest elektroniczna wersja nadsyłanych danych.

Szczegóły dotyczące zasad ankiety dostępne są w załączniku "Dane do Ankiet", z którym każdy kto wypełnia ankietę zobowiązany jest się zapoznać.
W przypadku nadesłania danych drogą elektroniczną nie należy wysyłać ankiety tradycyjną pocztą.

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta