Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

22.09.2008   "Zamień Wóz na Bus" - 2008

ikona

5051SY_355.jpg
Nawiązując do ubiegłorocznej akcji promocyjnej "Zamień wóz na bus", pragniemy Państwa zaprosić do udziału w tegorocznej edycji tej akcji, której plan przyjęto na roboczym spotkaniu przedstawicieli kilku organizatorów i operatorów.

Ze względu na tegoroczne hasło Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22 września) - "Czyste powietrze dla wszystkich", pragniemy w tym roku skupić się na zdyskontowaniu ogólnoeuropejskiej polityki promowania komunikacji zbiorowej. W tym celu będziemy odwoływać się do Zielonej Księgi opublikowanej przez Parlament Europejski dotyczącej mobilności w miastach.

Przewidzieliśmy następujące elementy akcji:

  1. Druk plakatów "Zamień wóz na bus" na folii samoprzylepnej do umieszczania na zewnątrz taboru i wiat,
  2. Opracowanie i druk banerów edukacyjnych na folii samoprzylepnej do zamieszczania wewnątrz taboru oraz na przystankach,
  3. Opracowanie specjalnego folderu promującego sprawy komunikacji miejskiej, który ma być przeznaczony do przekazania radnym, przedstawicielom władz miejskich, dziennikarzom, posłom i pracownikom stosownych urzędów państwowych,
  4. Postulujemy przeprowadzenie lokalnych konferencji w całym kraju o charakterze panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów, decydentów i ewentualnie środowiska organizacji pozarządowych w jednym terminie: 18 września, godz. 12:00, tematem konferencji będzie poszukiwanie odpowiedzi na wybrane pytania Zielonej Księgi (pyt. 11, 12, 22 i 25 - pełny tekst Zielonej Księgi na www.igkm.pl)
  5. W Europejskim Dniu Bez Samochodu (22.09.2008r.) planujemy przeprowadzenie ogólnokrajowej konferencji prasowej o charakterze panelu dyskusyjnego, adresowanej do polityków i dziennikarzy ogólnokrajowych, która ma podsumować wcześniejsze panele lokalne.

Wzorem roku ubiegłego będziemy chcieli zaoferować Państwu przygotowane plakaty, banery i foldery po niskich kosztach produkcji. Wszystkich zainteresowanych udziałem w akcji "Zamień wóz na bus'2008" prosimy o kierowanie wstępnych zgłoszeń i ewentualnych pytań do dnia 4 sierpnia ze wskazaniem działań, które państwa interesują. Po zebraniu wstępnych deklaracji przedstawimy ostateczny kosztorys zamawianych materiałów. Osobą kontaktową jest Pan Marcin Żabicki, tel. (0-22) 848 21 72, mzabicki.gif.

Zielona Księga

pdf.gif Wszystkie dokumenty dostępne są w formacie PDF. Do ich odczytu niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader który można pobrać bezpłatnie z witryny producenta: http://www.adobe.com Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta