Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

29.01.2009   Seminarium organizowane przez Komitet Unii Europejskiej UITP nt. dyrektywy UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym - Co to oznacza dla sektora transportu publicznego?, Bruksela

ikona

W październiku 2008 r. Komisja Europejska oraz Parlament przyjęły nową dyrektywę dotyczącą promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym. Komisja Europejska zaprezentowała zmieniony wniosek KOM (2007) 817 w dniu 19 grudnia 2007 r., był on wcześniej dyskutowany w instytucjach europejskich. Dyrektywa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do końca 2008 roku.
Przyjęty tekst ostateczny zawiera te same cele co pierwszy wniosek Komisji Europejskiej z roku 2005: z jednej strony stworzenie rynku dla pojazdów z alternatywnymi technologiami napędowymi oraz paliwami, a z drugiej strony Komisja ma nadzieję na obniżenie zużycia energii, emisji CO2 oraz zanieczyszczeń.
Dyrektywa wprowadzi aspekty środowiskowe do zamówień/zakupów publicznych pojazdów drogowych. Nowy tekst obejmuje wszystkie pojazdy drogowe (takie jak samochody policyjne, autobusu, pojazdy wykorzystywane do wywożenia nieczystości etc.) nabywane/zamawiane przez władze publiczne oraz przez operatorów świadczących usługi transportu publicznego. Przy zamawianiu/kupowaniu pojazdów transportu drogowego, władze publiczne, jak również operatorzy będą musieli wziąć pod uwagę zużycie energii, emisje CO2 oraz lokalnych zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania. Te koszty będą musiały być kalkulowane zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Komisję Europejską.
Stosowanie kryteriów środowiskowych przy zamawianiu/zakupie pojazdów będzie początkowo dobrowolne, a następnie - prawdopodobnie od lata 2010 r. - obowiązkowe (18 miesięcy + 20 dni od opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE)
Seminarium zostanie zorganizowane w celu poinformowania członków UITP o końcowych wynikach unijnego procesu legislacyjnego oraz przekazania informacji dotyczących interpretowania kryteriów wymienionych w nowej dyrektywie.
Dalsze informacje można znaleźć na stronach www.uitp.org/brussels2009


 Więcej »
2008-12-16 14:42:15 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta