Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

15.09.2009   Konferencja IGKM pt. "Publiczny transport zbiorowy w świetle prawa krajowego i unijnego", Kielce

ikona

W dniu 15 września 2009 roku obyła się konferencja pt. "Publiczny transport zbiorowy w świetle prawa krajowego i unijnego". Wybór tematu tegorocznej konferencji niejako narzucał się sam. Sektor komunikacyjny stoi w przededniu wejścia w życie wspólnotowego Rozporządzenia 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Jednocześnie, co nie mniej istotne, Ministerstwo Infrastruktury finalizuje prace nad projektem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która będzie miała niezwykle istotny wpływ na przyszłość komunikacji miejskiej w naszym kraju. Z tego względu konferencja koncentrowała się na wpływie nowych regulacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Wydaje się, iż taka tematyka konferencji spotkała się z uznaniem. Świadczy o tym liczba uczestników. W tym roku konferencja zgromadziła ich bowiem aż dwustu dziewięćdziesięciu.

Konferencję podzielono na trzy części: pierwsza zawierała wystąpienie gości zagranicznych, prezentujących doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej w zakresie wdrażania rozporządzenia 1370/2007, druga część obejmowała opinie prawne związane z wdrażaniem nowego prawa, trzecia natomiast to głos najbardziej zainteresowanych podmiotów, czyli organizatorów i operatorów miejskiej komunikacji publicznej.

W pierwszej części przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Transportu i Energii Komisji Europejskiej Alejandro Martinez Godin odniósł się do kwestii finansowania transportu publicznego w świetle rozporządzenia 1370/2007 oraz przepisów UE odnoszących się do pomocy publicznej. Następnie Jean-Luc de Wilde d'Estmael i Thierry Duquenne reprezentujący odpowiednio brukselskiego operatora komunikacji miejskiej STIB oraz organizatora – Ministerstwo Regionu Stołecznego Brukseli, przedstawili praktyczne aspekty wdrożenia rozporządzenia 1370/2007 w Belgii w oparciu o doświadczenia organizacyjne i finansowe Brukseli. Te dwie prezentacje pokazują, że w części krajów Unii Europejskiej nie ma problemów z transpozycją unijnego rozporządzenia. Stan prawny regulujący w Belgii ramy funkcjonowania komunikacji publicznej nie wymaga żadnych istotnych modyfikacji.

Drugi blok tematyczny koncentrował się na prawnych aspektach projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Blok ten otworzyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury w osobach Pana Piotra Mikiela, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego oraz Marleny Rozkosz, którzy od dłuższego czasu pracują nad projektem omawianej ustawy. Ich wystąpienie koncentrowało się nie tylko na zaprezentowaniu założeń do nowych regulacji, lecz również było próbą wyjaśnienia części wątpliwości zgłaszanych przez sektor komunikacji miejskiej. W dalszej kolejności swoje uwagi i spostrzeżenia przedstawili radcowie prawni z kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr Sp.k. - dr Jerzy Baehr, dr Jakub Pokrzywniak oraz Maciej Szambelańczyk. Prawnicy ci są zaangażowani, po stronie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w prace nad projektowaną ustawą. Wystąpienia te pokazały, iż na obecnym etapie pozostają jeszcze do wyjaśnienia pewne aspekty nowych regulacji.

W ostatniej części konferencji prezentowano punkt widzenia krajowych organizatorów i operatorów na problemy wynikające z wprowadzania ustawy o transporcie publicznym. W imieniu organizatora działającego w formie związku międzygminnego wystąpił Roman Urbańczyk - przewodniczący KZK GOP Katowice oraz mec. Jędrzej Klatka, w imieniu organizatora działającego w formie zarządu - Rafał Lamch z ZTM w Warszawie, a ze strony operatora głos zabrał Wojciech Tulibacki - Prezes MPK Poznań. Mimo rozbieżności w praktycznym podejściu do zapisów ustawy, wydaje się, że dzięki niej może dojść do większego zintegrowania wszystkich form organizacyjnych działających w sektorze komunikacji miejskiej.

Niewątpliwie największe zainteresowanie pośród uczestników konferencji budził udział przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury. W szczególności dyskusja, która rozgorzała po zakończeniu bloków tematycznych pokazała, ile wątpliwości nadal budzą nowe regulacje. Dużo uwagi wzbudziło przy tym m.in. zagadnienie opracowywania planów transportowych oraz wzajemnej relacji między nimi. Dyskutowano również na temat wysokości opłat za korzystanie z przystanków lub dworców.

Niezależnie jednak od tych wątpliwości, których szereg udało się rozwiać, jedną z istotniejszych informacji przedstawionych podczas konferencji jest ta, iż najprawdopodobniej przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nie zdążą wejść w życie przed datą 3 grudnia 2009r. Tym samym wejście w życie - z tą właśnie datą - rozporządzenia 1370, zastanie nas bez krajowych regulacji. Niewątpliwie stawia to zarówno organizatorów jak i przewoźników przed nie lada wyzwaniem. Już teraz bowiem konieczne jest należyte określenie ram instytucjonalnych działalności sektora w najbliższych ramach. W braku uregulowań krajowych konieczne będzie opieranie się wyłącznie na przepisach prawa wspólnotowego. Należy również liczyć się z tym, iż projekt ustawy będzie nadal podlegać kolejnym zmianom. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in. o zamiarze wyłączenia możliwości przyznawania praw wyłącznym operatorom, którym powierzono świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie bezprzetargowym.

W kolejnych dniach uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w imprezach organizowanych podczas targów "Transexpo". W tym roku większość ekspozycji - również prezentowane autobusy - znajdowała się wewnątrz hal wystawowych. Obecnych było 153 wystawców, w tym kilkudziesięciu zagranicznych z Belgii, Białorusi, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Jak co roku Komisja Konkursowa przyznała medale i wyróżnienia dla zgłoszonych do konkursu produktów. W kategorii autobusy wyróżnienie otrzymał Solaris Bus&Coach za autobus Solaris InterUrbino. W kategorii części i wyposażenie autobusów medal otrzymała firma PETER RENZ Sp. z o.o. za Napędy hybrydowe Koncernu ZF dla komunikacji publicznej ZF EcoLife Hybrid. W tej kategorii przyznano również wyróżnienia firmie VOITH TURBO Sp. z o.o. za System gaszenia pożaru w komorze silnika FOGMAKER, firmie STER Sp. z o.o. za Siedzenie do autobusów szkolnych 7TI z 3 punktową regulacją kotwiczenia pasa oraz firmie DRABPOL Sp. J. P. Drabczyński i Wspólnik za Nowoczesny System Elektroniki Pokładowej - KIBES 32. W kategorii systemy obsługi pasażerów wyróżnienia przyznano hiszpańskiej GMV za SAE - system dynamicznej informacji pasażerskiej, lokalizacji i zarządzania flotą, oraz firmie VCS Polska Sp. z o. o. za Kamerę IP Mobotix Q24M-Sec. W kategorii systemy pobierania opłat przyznano medal dla firmy EMTAL Sp. z o.o. za System pobierania opłat kartą elektroniczną SEKAM dla Urzędu Miejskiego w Tczewie z opcją płatności kartą kredytową oraz integracją z dynamiczną informacją pasażerską. Natomiast w kategorii inne medal przyznano firmie DPK System Consulting za TSI 2010 - System Informatyczny dla Komunikacji Miejskiej i Samochodowej z Modułem Optymalizacji OptiGraf, a wyróżnienie otrzymały firma E. Schoepf GmbH & Co KG za tkaninę z funkcją klimatyczną oraz VOITH TURBO Sp. z o.o. za system SensoTop.

Wzorem lat ubiegłych Prezes IGKM, Jerzy Chudzicki oraz Przewodniczący RN IGKM - Wojciech Tulibacki wręczyli okolicznościowe medale "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej" następującym osobom: Karolowi Baszczyńskiemu (Wiraż-Bus Swarzędz), Henrykowi Klecha (MZK Starogard Gdański), Hubertowi Kołodziejskiemu (MZK ZG), Romanowi Majewskiemu (Autosan S.A.), Zdzisławowi Maksymowiczowi (PKA Gdynia), Mirosławowi Paszkiewiczowi (MZK Żagań) oraz Mieczysławowi Sabatowskiemu (MZK Chojnice).2009-03-12 14:35:13 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta