Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

13.10.2009   Seminarium Techniczne IGKM pt. "EURO 2012 - wyzwaniem dla komunikacji tramwajowej", Gdynia

ikona

Spotkanie, wzorem poprzedniego Seminarium organizowanego w 2007r., zostało pomyślane jako wspólne posiedzenie trzech komisji branżowych działających w ramach Izby:
Taboru Tramwajowego, Zasilania oraz Torowej. Wzięło w nim udział 152 osoby, w tym również ci, którzy zwyczajowo uczestniczą w pracach jednej z trzech wyżej wymienionych komisji.

Przedstawienie zakresu koniecznych do podjęcia zadań związanych z zakupem taboru tramwajowego, remontami i rozbudową infrastruktury technicznej, uwzględnienie przy tym sposobów oraz źródeł finansowania, zdaniem organizatorów, może być w przyszłości pomocne także innym przewoźnikom przy organizacji i przygotowywaniu podobnych zadań związanych z obsługą dużych imprez w miastach.

Seminarium podzielone zostało na dwie części, z których pierwsza, ogólna dotyczyła organizacji, bezpieczeństwa i finansowania imprez masowych, a druga, techniczna - inwestycji w zakresie taboru i infrastruktury przed EURO 2012. W programie Seminarium znalazły się następujące referaty oraz wystąpienia:

  • Organizacja obsługi imprez masowych transportem publicznym - doświadczenia Berlina-Brandenburgii - referat wygłoszony przez Hansa-Wernera Franza, Prezesa Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB - Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg),
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie imprez masowych na przykładzie przygotowań do EURO 2012 - referat Sławomira Michalczuka z Biura Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,
  • Środki unijne szansą rozwoju transportu miejskiego - referat wygłosiła Pani Katarzyna Zielińska-Heitkötter z Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
  • Proces przygotowania infrastruktury przed EURO 2012 - referat wygłosił Władimir Wirczenko, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Miejskiego Transportu Elektrycznego w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej Ukrainy,
  • Zakres planowanych inwestycji i techniczne przygotowania komunikacji tramwajowej we Wrocławiu do obsługi EURO 2012 - referat wygłoszony przez dr Zbigniewa Komara, Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu,
  • Wielkość nakładów, źródła finansowania zakupu i remontów taboru oraz budowa i remonty obiektów infrastruktury tramwajowej w związku z przygotowaniami do EURO 2012 - referat wygłosił Michał Brandt z Biura Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,
  • Zakupy taboru, modernizacja i niezbędna rozbudowa infrastruktury tramwajowej w Poznaniu dla potrzeb obsługi EURO 2012 - referat Wojciecha Tulibackiego, Prezesa MPK w Poznaniu Sp. z o.o.,
  • Wizja transportu szynowego w Warszawie w związku z obsługą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku - referat Krzysztofa Karosa, Prezesa Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.

Podczas Seminarium, Prezes Izby Jerzy Chudzicki oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Tulibacki, wręczyli odznaki „Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej” czterem osobom: Danucie Rzeźnik-Panak z MPK Łódź Sp. z o.o., Franciszkowi Lipińskiemu z firmy Bombardier Transportation, Wiesławowi Nowakowi z ZUEiK Kraków i Januszowi Berkowskiemu z Tramwajów Śląskich Sp. z o.o.2009-03-12 14:36:56 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta