Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

26-27.05.2009   Komisja Tramwajowa IGKM, Kraków

ikona

W dniach 26-27.05.br odbyło się zorganizowane wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie kolejne posiedzenie Komisji Tramwajowej, w którym uczestniczyło ponad 100 osób z 33 firm.

Podczas spotkania, którego temat brzmiał: "Ekologia i bezpieczeństwo w szynowej komunikacji miejskiej", wygłoszono następujące referaty i prezentacje:

 • Charakterystyka MPK S.A. w Krakowie, Julian Pilszczek - Prezes MPK S.A. w Krakowie, (pobierz) pdf.png
 • Bezpieczeństwo i ekologia, w aspekcie emisji hałasu i drgań przez pojazdy komunikacji miejskiej, prof. Paweł Piec - Politechnika Krakowska, (pobierz) pdf.png
 • Prowadzenie kół po szynach - aspekt bezpieczeństwa, Stanisław Jurga - MPK S.A. w Krakowie, (pobierz) pdf.png
 • Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, Krzysztof Naprawski - MPK S.A. w Krakowie, (pobierz) pdf.png
 • Ochrona przeciwpożarowa w tunelu na podstawie doświadczeń krakowskich, Komenda Miejska PSP w Krakowie, (pobierz) pdf.png
 • Problemy związane z zakupem nowych tramwajów na podstawie toczących się postępowań, Jan Firlik - Dyrektor ds. Przewozów Tramwajowych MPK Poznań Sp. z o.o.,
 • Problemy standaryzacji i unifikacji przepisów dotyczących komunikacji miejskiej w ramach Unii Europejskiej, Jan Raczyński - Redaktor Naczelny Techniki Transportu Szynowego, (pobierz) pdf.png
 • Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne tramwajów, zespołów i części pod kątem spełnienia warunków bezpieczeństwa i ekologii. Wystąpienia producentów:

Pierwszy dzień obrad Komisji zakończony został uczestnictwem w spektaklu w Piwnicy pod Baranami.

W drugim dniu spotkania odbył się przejazd tramwajem przez tunel (z możliwością zapoznania się z jego konstrukcją, budową i wyposażeniem), a następnie goście zwiedzili obiekty MPK S.A. - Stację Obsług Tramwajów Podgórze oraz Stację Obsług i Remontów Tramwajów.

Na zakończenie spotkania zwiedzono Muzeum Inżynierii Miejskiej, w którym znajdują się m.in. wspaniale odrestaurowane zabytkowe tramwaje.

Wnioski z posiedzenia Komisji Taboru Tramwajowego IGKM w Krakowie.

 1. W związku z występującymi stale potrzebami, należy kontynuować i intensyfikować prace związane z wdrażaniem, w oparciu o wchodzące w życie Dyrektywy Unijne, nowych norm i uregulowań dotyczących w szczególności:
  • Budowy torowisk tramwajowych
  • Budowy i eksploatacji odcinków tras tramwajowych przebiegających w tunelach;
  • Szczególnych wymagań dla taboru tramwajowego eksploatowanego w tunelach;
  • Systemów samoczynnego hamowania tramwajów.
 2. Bieżąco prowadzić wymianę doświadczeń i informacji między przedsiębiorstwami komunikacyjnymi w tematach związanych z zakupami nowego taboru tramwajowego, wykorzystując następujące zalecenia:
  • Nie ulegać, w miarę możliwości, naciskom polityków odnośnie wyboru typu i rodzaju tramwaju.
  • Kupować tabor w oparciu o własne, jasno sformułowane potrzeby, a nie w oparciu jedynie o propozycje i możliwości producentów.
  • Zwracać uwagę, aby w przygotowywanych specyfikacjach przetargowych znajdowały się jak najprostsze, jasne sformułowania, aby uniknąć dużej ilości zbytecznych pytań ze strony wykonawców.
  • Nie szczędząc czasu i środków przestrzegać ściśle wszelkich formalnych procedur przetargowych dla uniknięcia postępowań odwoławczych.
 3. Na kolejnych posiedzeniach komisji należy zająć się między innymi następującymi tematami:
  • Sprzęt i pojazdy do ratownictwa technicznego z uwzględnieniem taboru długiego, niskopodłogowego i prowadzeniem działań w tunelach i na estakadach.
  • Wnioski z zakończonych procedur przetargowych na zakup tramwajów.
  • Doświadczenia z eksploatacji nowych tramwajów niskopodłogowych.
  • Polityka taborowa w przedsiębiorstwach eksploatujących tramwaje - nowe podejście do modernizacji tramwajów.


2009-04-09 14:24:10 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta