Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

28-29.05.2009   Komisja Autobusowa, Poznań

ikona

W dniach 26-27.05.br odbyło się zorganizowane wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej, w którym uczestniczyło ok. 110 osób z 66 firm.

Temat wiodący komisji brzmiał:
"Dostosowanie taboru autobusowego do wymogów Dyrektywy KOM(2007)817 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów"

Podczas spotkania wygłoszono następujące referaty i prezentacje:

  • Zastosowanie przepisów Dyrektywy KOM(2007)817 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusów miejskich, Roman Gogacz - MZA Sp. z o.o. Warszawa, (pobierz) pdf.png
  • Ocena oddziaływania autobusów miejskich na środowisko ze względu na emisję zanieczyszczeń, prof. dr hab. Zdzisław Chłopek - Politechnika Warszawska, (pobierz) pdf.png
  • Oferta alternatywnych napędów MAN mających wpływ na ograniczenie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń, Krzysztof Gawroński - MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
  • Ekologiczna oferta Solaris Bus&Coach S.A. w świetle Dyrektywy 2009/33/WE, Tomasz Iwan - SOLARIS Bus&Coach S.A, (pobierz) pdf.png
  • Przesłanki eksploatacyjno-ekonomiczne wdrożenia Dyrektywy KOM 2007/817 w relacji operator-organizator-producen, Laszlo Rakasz - EvoBus Polska Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png
  • Zastosowanie skroplonego gazu ziemnego jako paliwa alternatywnego w ekologicznych autobusach miejskich, Jakub Śliżak - SOLBUS Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png
  • Proekologiczne propozycje w autobusach miejskich firmy SCANIA, Maciej Sylwanowicz - SCANIA Polska S.A., (pobierz) pdf.png
  • Ocena emisji związków szkodliwych autobusu hybrydowego w rzeczywistych warunkach eksploatacji w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Merkisz - Politechnika Poznańska, (pobierz) pdf.png
  • Doświadczenia z pierwszego półrocza eksploatacji autobusu hybrydowego SOLARIS w MPK Poznań Sp. z o.o., Dariusz Musielski, Krzysztof Książyk - MPK Poznań Sp. z o.o., (pobierz) pdf.png
  • Allison Transmission - nowoczesne rozwiązania dla komunikacji miejskiej, Johan Bazuin - Allison Transmission. (pobierz) pdf.png

Wnioski:

Podczas ożywionej dyskusji wokół tematyki obrad, uczestnicy wyrazili swój niepokój w związku z niejednoznacznością zapisów Dyrektywy oraz brakiem krajowych aktów wykonawczych do jej wprowadzenia w życie.
Obecni na spotkaniu formułowali wiele pytań do Dyrektywy, które na dzisiaj pozostają bez odpowiedzi a wobec tego, że Dyrektywa ma obowiązywać już od grudnia 2010r, pozostało bardzo mało czasu na odpowiedzi i wyjaśnienie wątpliwości.
Stwierdzono, że wiele procedur przetargowych, ma ze swej natury długie terminy realizacyjne i przepisy wprowadzające Dyrektywę muszą być odpowiednio wcześniej ogłoszone tak, aby nie budziły wątpliwości i aby można było się do ich realizacji dobrze przygotować.
W dyskusji wyrażano również niepokój tym, że brak dobrze sformułowanych aktów wykonawczych może w przyszłości skutkować wielością protestów, pytań i uwag do SIWZ opracowywanych przez zamawiających autobusy, a nawet procesów sądowych.

Uzgodniono, że w Izbie powołany zostanie zespół roboczy, złożony z przedstawicieli operatorów (w tym prawników specjalizujących się w ustawie o zamówieniach publicznych) oraz przedstawicieli placówek naukowych, a także producentów, który to zespół zajmie się zaproponowaniem koniecznego zakresu dostosowania prawa polskiego (lub propozycją utworzenia nowych aktów wykonawczych), aby następnie zgłosić te propozycje odpowiednim resortom oraz ewentualnie podjąć współpracę z nimi nad utworzeniem prawa w tym zakresie.2009-04-09 14:25:29 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta