Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

3.08.2010   Komunikacja miejska zwolniona z obowiązku stosowania kas fiskalnych przynajmniej do 31 grudnia 2012 roku, ale pod warunkiem stosowania cen urzędowych

ikona

W dniu 30 lipca 2010 roku opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Rozporządzenie utrzymuje do dnia 31 grudnia 2012 r. dotychczasowe zwolnienia niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku powadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących m.in.

  • Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski dotyczący wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny,
  • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski dotyczący wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny,
  • Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany, dotyczący wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek międzygminny.

Rozporządzenie utrzymuje do dnia 31 grudnia 2012 roku również zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych dla podatników o małych obrotach (40 tys. zł) oraz dla podatników rozpoczynających działalność, aż do momentu przekroczenia przez nich obrotu w wysokości 20 tys. zł.
Poczynając od dnia 1 maja 2011 roku obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas Rejestrujących objęci zostaną m.in. prawnicy, doradcy, a także lekarze.

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta