Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

13.05.2010   Komisja Szkolenia Zawodowego IGKM, Kraków

W dniach 13-14 maja 2010 roku odbyło się spotkanie Komisji Szkolenia. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

W trakcie spotkania przeprowadzono następujące prezentacje:

  • Prezentacja oferty francuskiej firmy CORYS w zakresie symulatorów szkoleniowych.
  • Prezentacja symulatora tramwajowego na Politechnice Krakowskiej.
  • Zagadnienia szkoleń związanych z eksploatacją tunelu tramwajowego w Krakowie.
  • Omówienie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców zawodowych, przewidywane konsekwencje dla komunikacji miejskiej.
  • Relacja z dni I&I organizowanych pod auspicjami Komisji Europejskiej w zakresie implementacji dyrektywy 2003/59/WE.
  • Zmiany w kodeksie pracy dotyczące zawierania umów z pracownikiem na dofinansowanie szkoleń.
  • Dodatkowe szkolenia dla prowadzących pojazdy w KPK Białystok.

Interesująca prezentacja na temat wykorzystania symulatorów w szkoleniu prowadzących pojazdy uświadomiła, jak dalece nowoczesne technologie mogą zaistnieć w procesie kształcenia kierowców. Niestety koszty ich zastosowania wciąż są ogromną barierą dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Dlatego też z dużym zainteresowaniem zapoznano się z symulatorem tramwajowym opracowanym przez zespół specjalistów z Politechniki Krakowskiej we współpracy z MPK S.A. w Krakowie. Urządzenie to w chwili obecnej nie jest wykorzystywane w szkoleniu na potrzeby przewoźnika z powodu m.in. braku trzyekranowego stanowiska rzutników obrazu oraz wciąż trwających modyfikacji oprogramowania związanego z wizualizacją symulacji jazdy. Wydaje się jednak, że przy pewnym dofinansowaniu prac, można by osiągnąć zadawalający efekt. Ale jak wiadomo, system szkolenia motorniczych w naszym kraju nie przewiduje wykorzystania symulatorów tramwajowych, co sprawia, że opisywany projekt ma charakter działań badawczo-studyjnych.

Niewątpliwie najważniejszymi tematami spotkania było omówienie najnowszych zmian w przepisach dotyczących szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnej kierowców zawodowych. Ministerstwo Infrastruktury postarało się tym razem o szybkie przygotowanie rozporządzenia będącego aktem wykonawczym dla niedawnych zmian w ustawie o transporcie drogowym, wprowadzających m.in. kwalifikację wstępną w trybie przyspieszonym. Niestety i tym razem nie obeszło się bez mankamentów merytorycznych dotyczących m.in. wymagań w stosunku do zakresu szkolenia okresowego. Nie do końca przemyślane i konsekwentne zapisy programowe skutkują koniecznością prowadzenia również zajęć praktycznych na szkoleniach okresowych, co dotychczas nie było praktykowane. Dyskusja na temat zmiany przepisów ujawniła też szereg nieprawidłowości i sprzecznych interpretacji w stosowaniu prawa w różnych częściach kraju. Za jeden z najbardziej uciążliwych problemów uznano trudności z wyegzekwowaniem w niektórych wydziałach komunikacji zapisu art. 39d., pkt 5, który pozwala kierowcy wykonującemu przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, ukończyć szkolenie okresowe z zakresu tylko jednego bloku programowego. W przypadku odmowy wpisania ważności różnych kategorii prawa jazdy przez kierowców wykonujących w firmach zróżnicowane zadania (kierowanie zarówno autobusami jak i pojazdami technicznymi), zaleca się występowanie na piśmie do wydziałów komunikacji z powołaniem się na przytoczony artykuł o pisemne uzasadnienie odmowy stosownego wpisu do prawa jazdy.

Dosyć dużo czasu poświecono kwestii powstałej właśnie luki prawnej w dofinansowaniu przez pracodawców szkoleń pracowników. W kwietniu wygasło stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji, a zmiany Kodeksu pracy wciąż trwają.

Za spektakularne osiągnięcie uznano przeprowadzenie w białostockim Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. cyklu dodatkowych szkoleń rozszerzających program szkolenia okresowego, czemu poświęcona była jedna z prezentacji. Nie jest to zresztą jedyna wartościowa inicjatywa KPK, które w swoim poszukiwaniu lepszej jakości świadczonych usług stawia na eksponowanym miejscu grupę zawodową prowadzących pojazdy. Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta