Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

10.10.2011   Seminarium Techniczne IGKM - Gdynia

ikona

W dniu 9 października 2011 roku odbyło się seminarium techniczne IGKM pt.: "Krajowe i unijne przepisy, normy i wymagania dla nowoczesnej komunikacji tramwajowej". Seminarium zorganizowane zostało już po raz trzeci, a odbyło się w dniu poprzedzającym Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO (10-14.10.2011 r.). W obradach seminarium udział wzięło ponad 160 osób z 59 firm, reprezentujących organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej, instytucji naukowo-badawczych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z przemysłem torowo-taborowym

Seminarium poświęcone było przepisom, normom i wymaganiom stawianym komunikacji tramwajowej. W związku z tym, iż od kilku lat na różnych spotkaniach branżowych zgłaszane były postulaty dotyczące konieczności pilnej i gruntownej aktualizacji uregulowań, przepisów i wymagań związanych z komunikacją tramwajową oraz z uwagi na fakt, iż obecnie stosowane przepisy często się zdezaktualizowały, już w 2008 r. zespół roboczy składający się z ekspertów Izby opracował uwagi i przedłożył je ówczesnemu Ministrowi Infrastruktury do trzech rozporządzeń Ministra Infrastruktury. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad kolejnymi zmianami w przepisach. Dotyczą one zmiany ustawy o ruchu drogowym polegającej na dostosowaniu jej do wymogów przepisów Unii Europejskiej.

W programie seminarium znalazły się m.in. następujące wystąpienia:

  • Elektryczna trakcja miejska w normach i przepisach Unii Europejskiej, referent - Ives Amsler, Doradca Sekretarza Generalnego UITP,
  • Znowelizowane przepisy dotyczące homologacji, badań oraz warunków technicznych tramwajów i trolejbusów, referent - Zygmunt Tarchalski, kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej w IGPiM,
  • Wymagania i normy dotyczące skrajni taboru i budowli dla komunikacji tramwajowej - stan obecny i kierunek niezbędnych zmian, referent - Franciszek Lipiński, Koordynator zespołu roboczego Komisji Tramwajowej IGKM,
  • Wymagania przy projektowaniu sieci trakcyjnej w komunikacji tramwajowej, referent - dr Tadeusz Maciołek, Politechnika Warszawska,
  • Studium projektowe układów zasilania na przykładzie Tramwajów Warszawskich, referent - prof. Adam Szeląg, Politechnika Warszawska
  • Wymagania stawiane wagonom tramwajowym dla potrzeb procedury przetargowej na zakup taboru tramwajowego, referent - Jan Firlik, Dyrektor ds. trakcji Tramwajowej Członek Zarządu MPK w Poznaniu Sp. z o.o.,
  • Prace nad normami i wymaganiami dla torowisk tramwajowych wykonywane w ramach zespołów roboczych UITP, referent - Robert Grzywacz, Tramwaje Warszawskiej Sp. z o.o. Warszawa,
  • Wymagania dla nowoczesnych torowisk tramwajowych, referent - Cezary Lipko, TINES S.A., Kraków.
  • Konduktancyjne oddziaływanie systemu tramwajowego na podziemną infrastrukturę metalową, referent - Józef Dąbrowski, Instytut Elektrotechniki, Warszawa,

W trakcie dyskusji poruszono, sprawę konieczności wykonania opracowania dotyczącego warunków technicznych dla torowisk tramwajowych. Zakres tematyczny opracowania powinien bazować na stosowanych obecnie w środowisku zawodowym związanym z infrastrukturą tramwajową ?Wytycznych technicznych projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych? wydanych w 1983 r. przez ówczesne Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Treść tych wytycznych nie przystaje już dzisiaj do współczesnych wymagań i są one bezużyteczne. Powinny być zatem kompleksowo zmienione i zaktualizowane odpowiednio do obecnego stanu techniki, zgodnie z ogólnymi zasadami opracowywania dokumentów prawnych. W swym założeniu opracowanie to powinno mieć początkowo charakter wytycznych branżowych (zalecanych do stosowania przez IGKM), a następnie w kolejnym kroku przekształcić się w projekt odpowiedniego rozporządzenia ministerialnego ? jako dokumentu do obowiązkowego stosowania.

Podczas seminarium została podpisana umowa o współpracy pomiędzy UITP a IGKM w sprawie uczestnictwa IGKM w organizacji w dniach 7-9 maja 2012 roku w Warszawie Pierwszego Szczytu Miejskiego Transportu Szynowego UITP. Jest to nowa inicjatywa UITP, a jej dodatkową wartością jest fakt, że odbędzie się on na terenie Polski. Gospodarzem szczytu w Polsce będą Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. oraz Metro Warszawskie Sp. z o.o. IGKM została patronem merytorycznym tego wydarzenia.

Następnego dnia, tj. 10.10.2011 r. rozpoczęły się 9. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO. To największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie przedstawicieli branży transportu szynowego, podczas którego prezentowany jest aktualny poziom rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Udział w imprezie targowej wzięło 500 wystawców z 16 krajów. Na targach pojawili się wszyscy uczestnicy krajowego rynku kolejowego - spółki Grupy PKP, prywatni i samorządowi przewoźnicy oraz dostawcy technologii zarówno dla kolei i taboru, jak i dla sektora szynowej komunikacji miejskiej. Liczne firmy polskie i zagraniczne zaprezentowały najnowszy tabor kolejowy. Targi odwiedziło ponad 9,5 tys. klientów branżowych z 36 krajów.

Po raz podczas tegorocznych targów odbył się Konkurs IGKM o nagrodę im. prof. Jana Podoskiego.2011-01-24 10:17:01 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta