Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7-9.05.2012   Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego UITP, Warszawa

W dniach 7-9 maja 2012 r. Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) zorganizowała w Warszawie swój Pierwszy Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego. Partnerem merytorycznym Szczytu była Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Patronat nad nim objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy. Gospodarzami Szczytu były Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. i Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Program merytoryczny Szczytu przygotowali głównie specjaliści z trzech komitetów działających w ramach UITP: Lekkiej Kolei (w tym tramwaj), Metra oraz Kolei Regionalnej i Podmiejskiej. Organizacja tak dużej imprezy wynikała z potrzeby dyskusji nad problemami dynamicznie rozwijającego się transportu szynowego, a także z potrzeby integracji i koordynacji wspólnych działań, takich m.in. jak: sposoby i źródła finansowania inwestycji, uzgadnianie rozkładów jazdy, wspólne węzły przesiadkowe, systemy pobierania opłat, standardy dotyczące informacji dla pasażerów itd. W Szczycie wzięło udział około 280 osób z 33 państw świata.

Sesje w dniu 8 maja

SESJA OTWIERAJĄCA

 • SESJA 1 - Polityka i finansowanie
 • SESJA 2 - Modernizacja istniejącej sieci lekkiej kolei oraz sieci tramwajowej
 • SESJA 3 - Otwarcie rynku oraz konkurencja

PLATFORMA SEKTORA METRA

 • SESJA 4 - Zmiany w konfiguracji sterowania oraz wdrożenie systemu CBTC (sterowanie pociągami oparte na komunikacji)
 • SESJA 5 - STACJE, PRZYSTANKI I WĘZŁY PRZESIADKOWE

PLATFORMA SEKTORA LEKKIEJ KOLEI

Sesje w dniu 9 maja

 • SESJA 6 - Nowe modele biznesowe finansowania wymiany taboru
 • SESJA 7 - Bezpieczeństwo
 • SESJA 8 - Transport publiczny a imprezy masowe
 • SESJA 9 - Strategie zwiększania przepustowości systemów szynowych
 • SESJA 10 - Budowanie nowych systemów w czasach słabnącego finansowania

PLATFORMA SEKTORA KOLEI REGIONALNYCH ORAZ PODMIEJSKICH

 • SESJA 11 - Jakość usług dla klientów "trzy rodzaje środków transportu, jeden klient"
 • SESJA 12 - Potrzeby oraz ograniczenia integracji systemów szynowych

Wśród osób otwierających Szczyt byli obecni: Alain Flausch - Sekretarz Generalny UITP, Jacek Wojciechowicz - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego.
Alain Flausch podkreślił w swoim wystąpieniu trafność wyboru stolicy Polski na miejsce Szczytu. W dniu poprzedzającym obrady – 7 maja miał on okazję, podobnie jak inni uczestnicy, zapoznać się z kilkoma projektami realizowanymi w Warszawie. Budowa drugiej linii metra oraz poszerzanie i modernizacja i transportu tramwajowego to – jego zdaniem - bardzo dobre przykłady troski o transport publiczny w Polsce. Sekretarz Generalny UITP dobrze ocenił również przygotowania miast polskich pod kątem gotowości komunikacji miejskiej do obsługi Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – UEFA EURO 2012.
Z kolei Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego poinformowała uczestników Szczytu o przede wszystkim o pracach nad Założeniami Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020.

Wnioski płynące dla naszego sektora na podstawie problemów poruszanych podczas Szczytu

1. Finansowanie. Chociaż źródeł trudności sektora z dostępem do środków kapitałowych możemy doszukiwać się w ogólnym kryzysie finansowym, to jednak niemniej ważny jest czynnik wewnętrzny: złożoność otoczenia inwestycyjnego. Wielość podmiotów zaangażowanych w projekty tramwajowe czy kolejowe prowadzi do rozmywania się odpowiedzialności oraz powstawania dodatkowego ryzyka finansowego, prawnego oraz technicznego. Te natomiast powodują wzrost kosztów oraz opóźnienia inwestycji. Przy realizacji projektów dotyczących transportu szynowego istnieje zatem potrzeba integrowania różnych podmiotów tego otoczenia.
Podczas Szczytu pokazano różne mechanizmy finansowania transportu publicznego, budowania nowych systemów dopasowanych do warunków lokalnych oraz różne sposoby pozyskiwania środków na wymianę taboru.

2. Rozwój pojazdów elektrycznych. W trakcie Szczytu podkreślano, iż w sektorze transportu szynowego od wielu lat wykorzystuje się z powodzeniem energię elektryczną. Podczas Platformy Przemysłowej Lekkich Kolei pokazywano np. szereg nowych sposobów napędzania pojazdów szynowych bez wykorzystywania do tego przewodów napowietrznych.
Transport szynowy będzie zawsze kręgosłupem mobilności, szczególnie w miastach i aglomeracjach miejskich, ponieważ samochody osobowe, nawet w sytuacji, gdyby wszystkie były napędzane energią elektryczną, nie rozwiążą problemów kongestii. Jednakże, aby zachować swoją konkurencyjność, musi być innowacyjny oraz stale poprawiać swoje parametry ekologiczne.

3. Potrzeba zapewnienia wystarczającej przepustowości szlaków komunikacyjnych oraz pojemności taboru w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przewozy. Podczas Szczytu zaprezentowano szereg przykładów i rozwiązań z zakresu:
- zarządzania pasażerami oraz kreatywnej reorganizacji pracy eksploatacyjnej,
- modernizacji taboru,
- modernizacji systemów kontroli eksploatacji pojazdów,
- budowy infrastruktury (najbardziej kosztowne).

4. Zapewnienie bezpieczeństwa. Jest to najważniejsza kwestia w sektorze transportu szynowego. Do zapewnienia bezpieczeństwa ma przyczynić się podejście systemowe i zintegrowane, odpowiednie szkolenia, metody jego oceny oraz podniesienie świadomości samych pasażerów.

5. Troska o pasażerów. Przykłady zaprezentowane podczas Szczytu podkreślały potrzebę wsłuchiwania się w potrzeby pasażerów, nie tylko w celu podnoszenia ich satysfakcji, ale także jako instrument poprawiania wyników w tym sektorze. W tej kwestii ustalono, iż tylko aktywne zajmowanie się klientem oraz korzystanie z jego doświadczeń z podróżowania transportem szynowym przyniesie efekty w postaci wzrostu liczby pasażerów oraz zwiększenia poziomów usatysfakcjonowania klienta.

Nagrody "Local Rail Awards"

Na zakończenie Szczytu przyznano nagrody "Local Rail Awards", które stanowiły wyróżnienie za kreatywność, innowacyjność oraz dobrą jakość w sektorze lokalnego transport szynowego.

Zwycięzcami konkursu zostały następujące firmy:

 • Tfl London Overground w kategorii: obsługa pasażerów
 • Stacja MVG „Freiheit“ w Monachium w kategorii: przystanki i stacje
 • moBiel (Bielefeld), RATP (Paryż), RET (Rotterdam), STIB (Bruksela) oraz TFGM (Manchester) za projekt Ticket to Kyoto w kategorii: inicjatywa związana z ochroną środowiska
 • Tranvía de Zaragoza (Saragossa) w kategorii: Integracja transportu miejskiego


2012-01-12 11:05:23 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta