Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

21.02.2012   Opłata za korzystanie z gminnych przystanków komunikacyjnych jest opłatą administracyjną, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

ikona

Tak najkrócej rzecz ujmując można streścić orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie ISA/Ku1966/11 ze skargi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 1 sierpnia 2011 roku, uchylającą tę zaskarżoną interpretację.
Wyrok nie jest prawomocny.
Z przedstawionej wykładni WSA, mającej charakter wiążący dla organów podatkowych przy ponownym dokonaniu oceny wniosku Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o interpretację, wynika co następuje:
1. Pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wchodzi w zakres władztwa publicznego wykonywanego przez organ władzy publicznej;
2. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, czyli ma charakter daniny publicznej, co wyklucza opodatkowanie tych czynności podatkiem od towarów i usług;
ponieważ, zdaniem NSA:

  • organem władzy publicznej jest także gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, w zakresie w jakim realizuje ona swoje zadania z zakresu władzy publicznej, a formą sprawowania władztwa publicznego jest niewątpliwie ustalanie i pobieranie opłat (a więc danin publicznych) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;
  • o tym, że opłata za korzystanie z przystanków jest daniną publiczną świadczy brak swobody gminy w wydatkowaniu dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Środki te mogą być wydatkowane wyłącznie na cele wskazane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym;
  • Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (jednostka budżetowa), któremu powierzono kompetencje organizatora transportu publicznego, w zakresie tym, realizując funkcje Prezydenta Miasta Krakowa, stanowi organ władzy publicznej, a więc nie może być uznany za podatnika podatku od towarów i usług (art.15 ust.6 ustawy o VAT). Stąd też opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, pobierana przez ww. Zarząd, nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Ocena

+ -
-4


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta