Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

2.04.2012   Ulgi dla weteranów

W dniu 30 marca 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. Nr 205,poz.1203) , a wraz z nią uprawnienie do ulgi taryfowej w wysokości 50 % przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla weterana poszkodowanego pobierającego rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa ( art.30 ust.1 pkt 1 ). Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z tych uprawnień jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta – rencisty.
Uprawnienie powyższe jest uprawnieniem mającym swoje źródło w ustawie i przysługuje nie wszystkim weteranom lecz weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju. Obowiązuje ono w komunikacji miejskiej na terenie całego kraju , bez ograniczenia w czasie , pod warunkiem spełnienia ww. przesłanek ustawowych.
Uprawnienia do ulg przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, wprowadzone uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego( gmina, miasto), przyznane np. emerytom/rencistom i wdowom/wdowcom po nich, mają swoje źródło w prawie miejscowym, ograniczonym czasowo i terytorialnie ( do czasu uchylenia lub zmiany uchwały i w granicach administracyjnych gminy/miasta).
Ww. weterani poszkodowani mieszczą się wprawdzie w tej grupie osób uprawnionych na podstawie prawa miejscowego lecz w przypadku jego uchylenia lub zmiany , zachowują swoje uprawnienie do 50% ulgi przy przejazdach w komunikacji miejskiej , gdyż wynika ono z przepisu wyższego rzędu – ustawy.

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta