Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

31.05-1.06.2012   Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej, Olsztyn/Stare Jabłonki

ikona

W dniach 31 maja - 1 czerwca w Starych Jabłonkach odbyła się Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM. Współorganizatorem spotkania było MPK Sp. z o.o. w Olsztynie.
Spotkanie zostało podzielone na pięć sesji tematycznych, z których każda miała swojego moderatora:
Sesja I - Badania marketingowe (moderator: Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting)

 • Badania marketingowe dotyczące komunikacji miejskiej w Olsztynie - M. Latanowicz, MPK Olsztyn (pobierz) pdf.png
 • Prowadzenie badań satysfakcji klienckiej w komunikacji miejskiej - K. Grzelec, ZKM w Gdyni (pobierz) pdf.png

Sesja II - Rola środowiska fanów w promocji komunikacji miejskiej (moderator: Marek Garncarczyk, MPK SA Kraków)

 • Rola środowiska fanów w promowaniu komunikacji miejskiej w Poznaniu - I. Cieślik, MPK w Poznaniu Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Relacje ze środowiskami fanów komunikacji miejskiej w Krakowie - M. Garncarczyk, MPK SA Kraków (pobierz) pdf.png

Sesja III - Pojazdy zabytkowe specjalnym produktem w komunikacji miejskiej (moderator: Teresa Kotwica, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.)

 • Pojazdy zabytkowe specjalnym produktem w komunikacji miejskiej - wybrane przykłady ze świata - M. Florczak, ZTM w Warszawie (pobierz) pdf.png
 • Tramwajowa linia turystyczna T w Warszawie - T. Kotwica, Tramwaje warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Linie turystyczne obsługiwane taborem zabytkowym - organizacja i finansowanie - M. Połom, PKT Gdynia (pobierz) pdf.png
 • Jelcz ogórek na linii turystycznej w Białymstoku - R. Jóżwiak, KPK Białystok (pobierz) pdf.png

Sesja IV - Jak kreować kontakty z mediami (moderator: Anna Koteras, KZK GOP)

 • Polityka medialna w komunikacji miejskiej - A.Koteras, KZK GOP (pobierz) pdf.png
 • Jak kreować kontakty z mediami? - A.Stawicki, MZA Warszawa (pobierz) pdf.png
 • Jak skutecznie kreować współpracę z mediami podczas ETZT i EDbS - A. Gawlak, AMS

Sesja V - Zagadnienia reklamy w komunikacji miejskiej (moderator: Jarosław Sabat, MPK SA w Krakowie)

 • Analiza rynku reklamowego w komunikacji miejskiej na przykładzie Krakowa - J. Sabat, MPK SA W Krakowie (pobierz) pdf.png
 • Zewnętrzna a wewnętrzna reklama tranzytowa - A. Gawlak, AMS

W trakcie poszczególnych sesji sformułowano następujące wnioski:
Wnioski z sesji I:
1. Szeroki zakres regularnie prowadzonych badań marketingowych umożliwia efektywne kształtowanie oferty przewozowej, zapewniając wymierne korzyści ekonomiczne dla budżetu miasta lub/i satysfakcję pasażerów z ilości i jakości oferowanych usług.
2. Ciekawą i wartą upowszechniania techniką badań marketingowych w komunikacji miejskiej, stosowaną z powodzeniem w Olsztynie, jest odczyt zapisów z kamer monitoringu wewnątrzpojazdowego.
3. Jedną z najprostszych, a często niedocenianych metod pomiaru satysfakcji klientów, jest stała analiza danych z systemów skarg i reklamacji, prowadzonych przez organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej.
Wnioski z sesji II
1. Środowisko miłośników komunikacji miejskiej jest użyteczne dla operatorów i organizatorów transportu publicznego przy jego promocji. Ostatnio ważnym ogniwem tej promocji stały się social media, gdzie miłośnicy mogą dać istotne wsparcie wizerunkowe transportu miejskiego.
2. Dialog z miłośnikami może okazać się wartościowy, bowiem może przynieść dobre, korzystne dla operatorów i organizatorów rozwiązania. Jednocześnie wspieranie instytucjonalnych stowarzyszeń miłośniczych może pozwolić na utrzymanie tej grupy w ryzach.
3. Warto rozróżniać miłośników od pseudomiłośników - tak jak rozróżnia się kibiców od pseudokibiców.
Wnioski z sesji III
1. Pojazdy historyczne mają swoją ważną rolę w promocji komunikacji miejskiej i warto wspierać inicjatywy specjalnych linii obsługiwanych tym taborem.
2. Odnawianie i utrzymanie w ruchu pojazdów historycznych jest kosztowne. Jak pokazują liczne przykłady - można jednak pozyskać środki zewnętrzne oraz uzyskać wpływy z komercyjnej eksploatacji.
3. Przy ocenie efektywności takich projektów należy wskazać na oczywiste zyski płynące z promocji miasta, transportu publicznego i przewoźnika, które z natury rzeczy są bezcenne.
Wnioski z sesji IV
1. Komisja uznała za celowe przeprowadzenie wspólnej kampanii promocji transportu publicznego we wrześniu 2012 .
2. Kampania oparta będzie na wspólnym dla całej Polski plakacie reklamującym komunikację miejską, który – po konsultacji layoutu z członkami Izby – zostanie wykonany w formie naklejek możliwie dużych formatów (tabor, infrastruktura) oraz bilboardów (eksponowanych w wybranych miastach). Przewiduje się ponadto przeprowadzenie debat lokalnych i debaty centralnej nt. komunikacji miejskiej. Do programu działania komisji należy wpisać przygotowanie kampanii na rok 2013.
Wnioski z sesji V
1. Reklama tranzytowa w Polsce wciąż ma niewykorzystany potencjał (udział w Europie: 15%, w Polsce: 3%).
2. Przyszłością wydają się być nośniki o charakterze interaktywnym i warto nad nimi pracować.2012-04-18 12:20:17 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta