Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

26.07.2012   Kasy fiskalne

ikona

W ślad za naszą korespondencją z Ministerstwem Finansów w sprawie zwolnienia komunikacji miejskiej z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących informujemy, że nowy projekt rozporządzenia z dnia 18.07.2012 r. znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i przewiduje w załączniku pod pozycją 15. w dalszym ciągu zwolnienie do końca 2014 roku przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny. Dalszym zwolnieniem z obowiązku stosowania kas rejestrujących objęto także pozycję 40, 41 i 43 załącznika, tj.:

  • usług świadczonych przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach, lub
2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (poz.40);

  • przyjmowania przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie (poz. 41);
  • sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (poz. 43).

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i ocena skutków do pobrania:
Projekt z dnia 18 lipca 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - skierowany do uzgodnień międzyresortowych
Uzasadnienie i Ocena Skutków Regulacji

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta