Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

8-9.11.2012   Komisja Autobusowa, Inowrocław

ikona

W dniach 8-9 listopada 2012 r. w Inowrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Autobusowej IGKM. W posiedzeniu wzięło udział 120 osób z różnych regionów kraju. Przedmiotem obrad Komisji były "Alternatywne paliwa w autobusach miejskich". Spotkanie połączone było z uroczystymi obchodami 100-lecia komunikacji miejskiej w Inowrocławiu. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli m.in. wicewojewoda i wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Informacje o przebiegu uroczystości rocznicowych prezentuje publikacja prasowa.

Spotkanie zasadniczo podzielone było na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył eksploatacji autobusów zasilanych gazem. W tej części wygłoszono następujące przezentacje:

 • Wyniki eksploatacji taboru napędzanego gazem - Mariusz Kuszel (MPK Inowrocław) (pobierz) pdf.png
 • Wybrane aspekty techniczne eksploatacji autobusów gazowych- Marek Filip (MPK Rzeszów) (pobierz) pdf.png
 • Doświadczenia PKM w Gdyni w eksploatacji autobusów zasilanych CNG - Kazimierz Gałkiewicz (PKM Gdynia) (pobierz) pdf.png
 • Prognozowanie cen na rynku paliw do autobusów miejskich ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia akcyzy na gaz oraz skutków wprowadzenia rozporządzania promującego biopaliwa - Andrzej Szczęśniak (niezależny ekspert rynku paliw) (pobierz) pdf.png
 • Autobusy LNG i koncepcja wykorzystania biogazu w komunikacji miejskiej - Marek Wyrzykowski (Solbus) (pobierz) pdf.png
 • Alternatywne paliwa w autobusach miejskich: wodór - Laszlo Rakasz, Adam Kempiński (EvoBus Polska) (pobierz) pdf.png

W prezentacjach podkreślano pozytywne aspekty ekonomiczne oraz ekolologiczne eksploatacji autobusów gazowych. Wskazano przy tym szereg zagadnień natury technicznej, które charakteryzują eksploatację tego typu pojazdów. Niestety zwiększanie akcyzy na paliwa gazowe począwszy od IV kwartału przyszłego roku wynikające z polityki UE zmieni dotychczas uprzywilejowaną pozycję cenową tych paliw (pobierz) pdf.png

Druga część obrad Komisji dotyczyła problematyki stosowania biopaliw w komunikacji miejskiej. W tej części wygłoszono następujące prezentacje:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki o dofinansowaniu do projektów napędzania autobusów biopaliwami - Maciej Witkowski (Ministerstwo Gospodarki)
 • Ocena właściwości eksploatacyjnych paliw niekonwencjonalnych w silnikach autobusowych - prof. Zdzisław Chłopek (Politechnika Warszawska) (pobierz) pdf.png
 • Eksploatacja autobusów etanolowych - Paweł Siewierski (MZK Słupsk) (pobierz) pdf.png
 • Nowe paliwa na rynku biopaliw - dr Leszek Jarosz (Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw) (pobierz) pdf.png

Uczestnicy spotkania rozważali możliwości dofinansowania transportu miejskiego w zakresie eksploatacji autobusów na biopaliwa. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki poinformował o opóżnieniu w procedowaniu stosownego rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie i przedstawił jego najbardziej aktualna wersję.
W dyskusji podkreślono, że operatorzy i organizatorzy transportu publicznego nie mogą ponosić ryzyka ekonomicznego eksploatacji biopaliw, konieczne w tym zakresie jest wykreowanie czytelnej i konsekwentnej polityki Państwa.

W ostatniej części posiedzenia Komisji skupiono się na napędach elektrycznych, hybrydowych i pochodnych:

 • Eksploatacja autobusów elektrycznych oraz trolejbusów z zasobnikami energii - Michał Pikuła, Marcin Chodor (Solaris Bus&Coach S.A.) (pobierz) pdf.png
 • Eksploatacja autobusów hybrydowych w Warszawie - Roman Gogacz (MZA Warszawa) (pobierz) pdf.png
 • Autobus hybrydowy VOLVO - doświadczenia z testów na rynku polskim i koncepcja rozwoju - Małgorzata Durda (Volvo Polska Sp. z o.o. ) (pobierz) pdf.png

Przedmiotem dyskusji w tej części stało się analizowanie możliwości technicznych i kosztów pozyskiwania "czystej" energii elektrycznej.

Uzupełnieniem konferencji była krótka prezentacja związana z pracami na rzecz standaryzacji systemów elektronicznych stosowanych w pojazdach komunikacji miejskiej:

 • Informacja nt. prac zespołu ds. standaryzacji systemów elektroniki pokładowej w autobusach komunikacji miejskiej - Marcin Żabicki (IGKM), Robert Sokołowski (ZTM Warszawa) (pobierz) pdf.png

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel firmy Italcom Sp. z o.o. z Katowic, która oferuje urządzenia i instalacje technologiczne do zajezdni autobusowych.

Sponsorzy:
12012-09-14 11:56:52 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta