Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

19-20.11.2012   Komisja BHP, Łódź

W dniach 19-20 listopada 2012 r. w Łodzi odbyło się posiedzenie Komisji BHP IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. Spotkanie połączono z konferencją naukowo-szkoleniową pt. "Bezpieczeństwo pracy na stanowisku kierującego pojazdami komunikacji miejskiej" organizowaną przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi w ramach projektu "Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym".

Wiodącym elementem konferencji była prezentacja pierwszego w Polsce symulatora jazdy autobusem połączona z prowadzeniem warsztatów praktycznych. Tej części konferencji towarzyszyły następujące wystąpienia:

  • Zastosowanie symulatorów w procesie szkolenia kierowców pojazdów samochodowych - mgr inż. Zbigniew Uchman, Dyrektor ETC-PZL Aerospace Industries,
  • Wykorzystanie symulatorów w badaniach kierowców - dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, prof. IMP.

Bezpośrednim powodem wdrażania symulatorów jazdy autobusem są zapisy unijnej dyrektywy 2009/59/WE dotyczącej szkolenia kierowców autobusów.

W drugiej części konferencji, analizującej predyspozycje do zawodu kierowcy w kontekście poszczególnych schorzeń i czynników zdrowotnych zaprezentowano następujące referaty:

  • Cukrzyca a zdolność prowadzenia pojazdów - dr n. med. Dorota Chromińska-Szosland, IMP,
  • Czy padaczka jest przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdów? - dr hab. med. Halina Sińczuk-Walczak, prof IMP,
  • Ocena narządu wzroku i osób kierujących pojazdami w świetle nowych przepisów - dr n. med. Alicja Pas-Wyroślak,
  • Ewaluacja programu profilaktycznego wdrożonego wśród kierujących pojazdami komunikacji miejskiej łódzkiego MPK - dr n. med. Jadwiga Siedlecka,
  • Wpływ rytmów dobowych funkcji fizjologicznych na zdolność do prowadzenia pojazdów - dr n. med. Elzbieta Gadzicka, IMP,
  • Termoaktywność - co to takiego i dlaczego jest istotna dla pracowników transportu - Jakub Kubiak, Paweł Szczepaniak - firma Brubeck.

Uczestnicy konferencji otrzymali szereg informacji, które mogą być przydatne w planowaniu działań na rzecz zmniejszania ryzyka wypadków w firmach transportowych. Co prawda w transporcie miejskim nie jest możliwe wyeliminowanie pracy w godzinach niekorzystnych dla funkcjonowania ludzkiego organizmu (np. godziny nocne lub wczesnoporanne), ale szczegółowa wiedza na temat własnych możliwości i ograniczeń może pomóc kierowcom w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom.

Członkowie Komisji BHP dobrze ocenili możliwiść wykorzystania symulatora jazdy autobusem do szkolenia kierowców podkreślając, że może on przyczynic się do lepszego przygotowania prowadzących w zakresie techniki prowadzenia pojazdu. Symulator nie uczy właściwej obsługi pasażerów w zakresie tzw. miękkich aspektów kontaktu interpersonalnego.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Komisji BHP na następną kadencję. Został nim ponownie Jacek Wnuk - Kierownik Działu BHP w MZA Sp. z o.o. w Warszawie.2012-10-25 11:26:00 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta