Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

4-5.12.2012   Komisja Ekonomiczna, Poznań

ikona

W dniach 4-5 grudnia 2012 r. w Poznaniu pod hasłem przewodnim:"Kalkulacja kosztu usług przewozowych w lokalnym transporcie publicznym w kontekście zawartych umów" odbyło się spotkania Komisji Ekonomicznej IGKM zorganizowane wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. W obradach udział wzięło ponad 120 osób z 66 firm.
Podczas obrad kilku z czołowych operatorów komunikacji miejskiej w Polsce, posiadających bardzo ciekawe i sprawne rozwiązania odnośnie parametryzacji kosztów podzieliło się z uczestnikami swoimi doświadczeniami na temat podejścia do kwestii sposobów kalkulacji kosztów i przejścia na stawki usług przewozowych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego. Punkt widzenia w tym zakresie przedstawili również przedstawiciele organizatorów transportu publicznego ? zarządów i urzędów miejskich.
W pierwszym dniu w czasie obrad w Poznaniu wygłoszono następujące referaty:
- Krótkie spojrzenie na rynek usług transportowych w Polsce na bazie informacji zgromadzonych w IGKM ?
- Sposoby kalkulacji kosztów i przejście na stawki usług przewozowych na przykładzie wybranych operatorów:

- Zasady kalkulacji rekompensaty pod kątem ujmowania kosztów (pobierz) pdf.png (pobierz) pdf.png
- Sposoby kalkulacji kosztów i przejście na stawki usług przewozowych na przykładzie wybranych organizatorów:

W drugim dniu omówione zostały zagadnienia parametryzacji kosztów, udziału poszczególnych grup kosztów i ich wpływ na cenę świadczenia usługi i na jej jakość.
- Dobór parametrów kosztowych (jednostek rozliczeniowych) w zależności od układu komunikacyjnego i udział poszczególnych grup kosztów w cenie jednego wozokilometra. (pobierz) pdf.png
- Wpływ standardów jakościowych na koszty funkcjonowania komunikacji. (pobierz) pdf.png
- Układ komunikacyjny, organizacja ruchu a poziom kosztów realizacji usług. (pobierz) pdf.png

WNIOSKI:

  • 1. Stworzenie w ramach IGKM tzw. "dobrych praktyk" dotyczących realizacji przez operatorów i organizatorów przepisów 1370/2007 i zawierających m.in.: metody kalkulacji stawki usług przewozowych, określenie wskaźników mających wpływ na kalkulację rekompensaty, sposoby parametryzacji kosztów, wytyczne dla organizatorów w kwestii formułowania zamówień na świadczenie usług przewozowych.
  • 2. W związku z potrzebą prowadzenia analizy porównawczej przez przedsiębiorstwa komunikacyjne IGKM powinna dysponować rzetelnymi danymi statystycznymi. W tym celu należy zmodyfikować wydawnictwo IGKM "Komunikacja miejska w liczbach" w ramach wyłonionego prezydium Komisji Ekonomicznej.
  • 3. IGKM powinna wystąpić do Ministerstwa Transportu o wprowadzenie zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i skreślenie ust. 4 w art. 52 w kwestii określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku, w związku z brakiem możliwości wypracowania rozwiązania, które odpowiadałoby tylu zróżnicowanym modelom transportu publicznego w Polsce.


2012-11-12 10:53:57 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta