Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

12.11.2012   Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

ikona

W wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie, o sygn. akt I PK 231/11, Sąd Najwyższy przyjął następującą tezę:
"Związkowa obrona i reprezentowanie praw oraz interesów zawodowych i socjalnych ludzi pracy ma ustrojowe i ustawowe esencjonalnie jawne podstawy w każdym zakresie o którym mowa w art. 1 i 7 ustawy o związkach zawodowych, w tym w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy.
Wyklucza to nieudzielanie pracodawcy informacji o wszystkich podlegających związkowej ochronie pracownikach lub ich ukrywanie ("grę w chowanego") za przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Regulacje te uprawniają pracodawcę do uzyskania dostępu, gromadzenia i przetwarzania danych o pracownikach podlegających związkowej obronie, jeżeli jest to niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa pracy, pod rygorem zwolnienia pracodawcy z obowiązku współdziałania z organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy"
Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wynika, że:
1) Na wniosek pracodawcy zakładowa organizacja związkowa jest zobowiązana przekazać, a następnie aktualizować lub uzupełniać informację o wszystkich pracownikach, których obejmuje związkową ochroną w sprawach indywidualnych ze stosunku pracy;
2) Pracodawca nie musi wymieniać konkretnych pracowników, których dotyczy obowiązek współdziałania ze stroną związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy oraz wskazać cel żądanych informacji;
3) Przynależność do legalnie działającej organizacji społecznej ma charakter publiczny, dobrowolny i jawny. W związku z tym nie może pozostawać w ukryciu za przepisami o ochronie danych osobowych;
4) Spełnienie przez stronę związkową obowiązku reprezentacji i obrony w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy swoich członków, a także pracowników nie zrzeszonych, których zgodził się chronić, wymaga od związku zawodowego uzupełnienia i aktualizacji udzielanej pracodawcy informacji o wszystkich pracownikach korzystających z jego obrony praw pracowniczych;
5) Odmowa udzielania informacji z pkt 4, czy też utrudnianie dostępu do nich zwalnia pracodawcę z obowiązku współdziałania z organizacja związkową i jest ponadto postępowaniem sprzecznym z zadaniami związków zawodowych;
6) Przepis art. 30 ust 21 ust o zw. zaw., nie wymaga wielokrotnego zwracania się pracodawcy o udzielenie informacji o pracownikach korzystających z obrony organizacji związkowych;
7) Informacje o pracownikach, którzy podlegają obronie ze strony danej zakładowej organizacji związkowej w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, nie są objęte ochroną danych osobowych tych osób.

Ocena

+ -
-7


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta