Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

12.11.2012   Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

ikona

Zwracamy uwagę na przepisy ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydane w formie rozporządzenia wykonawczego dotyczące zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 2981 kp).
Są one zawarte w rozporządzeniu ministra Pracy z dnia 28 maja 1996 roku (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) i regulują zasadniczo dwie kwestie:

  • dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika, w tym rodzaju dokumentów, których pracodawca ma prawo żądać od ubiegającego się o zatrudnienie oraz wzór kwestionariusza osobowego i umowy o pracę;
  • sposób prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy wraz ze wzorami oświadczeń pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę, warunków umowy o pracę oraz rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia a także wzór rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia.
  • karty ewidencji czasu pracy,
  • imiennej karty (listy) wypłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy,
  • imiennej karty przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także
  • dokumentacji dotyczącej podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy, w drodze do pracy oraz świadczeń.

Ocena

+ -
-9


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta