Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

9-28.01.2003   Ankieta do "Raportu o stanie Komunikacji Miejskiej w 2012 roku"

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej podjęła się opracowania "Raportu o stanie Komunikacji Miejskiej w 2012 roku". Podobne wydawnictwo ukazało się już w latach 1998 oraz 2000 i zawierało kompleksową charakterystykę stanu komunikacji miejskiej w omawianych okresach. Przypomnieć należy, że Izba regularnie wydaje (dwa razy w roku) "Komunikację Miejską w Liczbach", zawierającą zestawienie danych liczbowych za kolejne okresy, które może służyć jako baza danych własna lub do porównań z innymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi.
Opracowanie Raportu ma zasadniczo dwa cele. Pierwszym z nich jest ocena całościowa stanu komunikacji miejskiej w Polsce w danym roku, drugim zaś wskazanie kierunków przemian i tendencji w tym zakresie na przestrzeni kilku poprzednich lat. Szczególnie ciekawy okres stanowi czas po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy to komunikacja miejska, podobnie jak cała polska gospodarka zyskała szeroki dostęp do nowych technologii, nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, wspólnotowego prawodawstwa oraz wsparcia finansowego skierowanego na rozwój inwestycji.
Kompleksowe i szerokie opracowanie Raportu wymaga jednak pozyskania od operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej dodatkowych danych ponad te, które Izba zbiera dotychczas w półrocznych i rocznych standardowych ankietach.
Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie do Izby danych zgodnie z załączoną ankietą. Ze swej strony zapewniamy, że będą one potraktowane z zachowaniem pełnej poufności, wykorzystane wyłącznie do opracowania Raportu jako dane anonimowe. Będziemy wdzięczni za zwrot wypełnionej ankiety do dnia 28 stycznia 2013 roku. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Dorotą Rondtke: tel. 22 / 848 21 02 lub e-mail: d.rondtke@igkm.pl.

Wersja elektroniczna ankiety: pobierz...

Ocena

+ -
-10


2013-01-09 10:29:56 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta