Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

15-16.04.2013   Komisja BHP, Kraków

ikona

W dniach 15-16 kwietnia 2013 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji BHP IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. W trakcie spotkania poruszano następujące zagadnienia:

  • Zadania i programy profilaktyczne Państwowej Inspekcji Pracy. (pobierz) pdf.png
  • Zasady współpracy MPK SA ze Strażą Miejską w Krakowie. (pobierz) pdf.png
  • Nowe rozwiązania w systemie oświetlenia na terenie zajezdni. (pobierz) pdf.png
  • Zasady prawidłowego użytkowania, badań okresowych i czasookresów ich wykonywania oraz kryteria wymiany elektroenergetycznego sprzętu BHP. (pobierz) pdf.png
  • Obuwie robocze.
  • Tramwaj NGT8 - nowoczesne rozwiązania przyjazne pasażerom, obsłudze i środowisku.
  • Zabezpieczenia przeciwporażeniowe pracowników w zajezdni tramwajowej (pobierz) pdf.png
  • Ocena ryzyka zawodowego na przestrzeni na przestrzeni 12 lat w MPK SA (pobierz) pdf.png
  • Systemy zabezpieczeń w autobusach MPK SA. (pobierz) pdf.png

W dyskusyjnej części obrad zwrócono szczególną uwagę za zagadnienie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania zadań na mieście. Niestety obserwowany jest wzrost udziału zdarzeń związanych z obrażeniami prowadzących pojazdy i kontrolerów biletów w wyniku ataku osób trzecich. Wobec wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa pracowników warsztatu problem zaczyna być bardzo wyraźny. Dotyczy to szczególnie grupy kontrolerów biletów. Niestety w tym obszarze brakuje również klarownych regulacji prawnych przyznających stosowne uprawnienia kontrolerom biletów.
Zasygnalizowano również potrzebę rozważenia doprecyzowania zapisu Kodeksu drogowego regulującego kwestie pierwszeństwa autobusu wyjeżdżającego z zatoki przystankowej. W świetle toczącej się dyskusji społecznej i zmian prawnych regulujących kwestie pierwszeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu wydaje się zasadne ostrzejsze sformułowanie zapisu dotyczącego autobusu wyjeżdżającego zatoki.
Zdaniem uczestników Komisji istnieje również potrzeba aktualizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej w zakresie wyposażenia technicznego zajezdni. W związku ze zmianami wynikającymi z postępu technicznego (szczególnie w zakresie kanałów i podnośników) przepisy nie odzwierciedlają wszystkich obecnie stosowanych rozwiązań technicznych.

Sponsorem spotkania Komisji BHP była Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA z Krakowa
www.aktywizacja.com.pl
asd2013-01-10 14:09:33 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta