Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

6-7.06.2013   Komisja Autobusowa, Czechowice Dziedzice

ikona

W dniach 6-7 czerwca 2013 roku odbyło się w Czechowicach-Dziedzicach kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej. Współorganizatorem spotkania było Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyło 115 przedstawicieli firm z całej Polski.
Tematem przewodnim Komisji był temat "Badania SORT elementem obniżania kosztów paliwa w autobusach miejskich", w ramach którego wygłoszono następujące wystąpienia:

  • Geneza powstania metodologii SORT- Janusz Bosakirski (MZA Warszawa/UITP) (pobierz) presenter.png
  • Badania zużycia paliwa w autobusach - Jacek Pielecha (Politechnika Poznańska)) (pobierz) pdf.png
  • Procedury badań SORT - Wojciech Adamski (Bosmal Sp. z o.o.)) (pobierz) pdf.png
  • Problematyka badań SORT z punktu widzenia operatora - Roman Gogacz (MZA Warszawa)) (pobierz) pdf.png
  • Monitoring parametrów pracy autobusu drogą do obniżenia kosztów eksploatacji - Janusz Cieślak (Drabpol)) (pobierz) pdf.png
  • Efektywność zużycia paliwa wg Allison Transmission - Paweł Marcinkiewicz (Tezana)) (pobierz) pdf.png

Tematem uzupełniającym było zagadnienia związane z gospodarka ogumieniem. W tej części wygłoszono następujące wystąpienia:

  • Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące etykietowania opon - Adam Burczyk (Michelin Polska S.A.)) (pobierz) pdf.png
  • Wyposażenie zaplecza technicznego zajezdni - Adam Widera (Italcom Sp. z o.o.)) (pobierz) pdf.png
  • Koncepcja outsourcingu części i opon - Jan Tarapata (Grupa Tarapata)) (pobierz) pdf.png

W trakcie obrad przedstawiono również wystąpienie współorganizatora Komisji - Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.) (pobierz) pdf.png
W pierwszym dniu obrad miała miejsce również wycieczka techniczna do Instytutu Badań I Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., który przeprowadza testy SORT, oraz do zajezdni PKM, gdzie zaprezentowano m.in. możliwości operacyjne systemu zarządzania flotą autobusów.

W dyskusji, która koncentrowała się na zagadnieniu miejsca testów SORT w procedurach przetargowych sformułowano następujące wnioski:

-dane zużycia paliwa wg SORT dostarczane przez oferentów obciążone są poważnymi błędami pomiarowymi i metodologicznymi (średnia prędkość i przyśpieszenie poważnie różnią się od zadanych w teście);
-po skorygowaniu danych badawczych wg SORT z lat 2011 i 12 dla MZA Warszawa dla niektórych oferentów zbliżają się do eksploatacyjnych
-dane SORT dla 2013 roku poważnie odbiegają od danych eksploatacyjnych
-mimo to przy zachowaniu staranności i użyciu obiektu badań bez niedopuszczalnych modyfikacji test SORT zadaniem R. Gogacza spełnia swoją rolę i rokuje jako narzędzie do porównań zużycia paliwa różnych obiektów.
-metodyka badań wg SORT powinna być skorygowana; materiałów statystycznych do analizy sytuacji może dostarczyć MZA Warszawa posiadająca bardo duży materiał badawczo-porównawczy.
-Test SORT był umowa zawartą między operatorami i producentami. Miał na celu dostarczenie satysfakcjonującego obie strony narzędzia pomiary zużycia paliwa. Założeniem testu było uzyskanie maksymalnej zgodności wyników badań i zużycia eksploatacyjnego. Jeśli ten podstawowy warunek nie może być spełniony, należy przeanalizować umowę (procedurę SORT) i ewentualnie zmienić bądź uściślić warunki jej przeprowadzania.
-Wątpliwe jest test SORT uwzględnia jakość paliwa użytego do badań (w szczególności lepkość) - z lektury broszury SORT wynika, że zalecane jest paliwo wg normy lub używane w konkretnym przedsiębiorstwie. Nie daje to zatem możliwości oceny wpływu jakości paliwa na jego zużycie, co wydaje się kolejną luką w opisie procedury.
W podsumowaniu tej części dyskusji sformułowano wniosek ogólny, że IGKM winna powołać grupę robocze, która ponownie przeanalizuje przydatność testu SORT do oceny zużycia paliwa w szczególności dla celów formułowania warunków przetargu na nowe autobusy. Wniosek przyjęto przez aklamację.
W części dyskusji poświęconej próbom odnalezienia efektywnych sposobów oszczędności podkreślano znaczenie czynnika ludzkiego. Zdarzają się przypadki, że rozbieżność badanego poziomu zużycia pomiędzy dwoma kierowcami dochodzi do 20 %. Zaprezentowano również odrębny pogląd, że w firmach, które od lat próbują minimalizować zużycie paliwa, osiągnięcie aż tak spektakularnego wyniku oszczędności wydaje się niemożliwe po jednorazowym cyklu szkoleń dla kierowców.
Sponsorami spotkania były:

SOLARIS BUS&COACH SA

oraz Michelin Polska Sp. z o.o., ITALCOM Sp. z o.o., Technika Zastosowań Napędów 'TEZANA' Sp. z o.o. i LONTEX Londzin Piotr2013-02-08 12:58:11 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta