Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

10-11.10.2013   Komisja Zarządów IGKM, Elbląg

ikona

W dniach 10-11 października 2013 r. w Elblągu pod hasłem przewodnim: "Zalety i wady działania organizatora w różnych formach organizacyjno-prawnych" odbyło się spotkanie Komisji Zarządów IGKM zorganizowane wspólnie z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. przy współpracy Tramwajów Elbląskich Sp. z o.o. W obradach udział wzięło 50 osób z 22 firm.

Spotkanie w Elblągu zbiegło się z obchodami jubileuszu 20-lecia działalności zarówno organizatora - Zarządu Komunikacji Miejskiej jak również operatora - Tramwajów Elbląskich Sp. z o.o.

W trakcie spotkania przeprowadzono następujące referaty:

 • Rozwój komunikacji miejskiej w Elblągu - Bogdan Kaliński - Dyrektor Zarządu Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.
 • Zalety i wady działania organizatora w formie wydziału urzędu miasta /Bogusław Prokop - Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji Miejskiej (pobierz) pdf.png
 • Zalety i wady działania organizatora w formie jednostki budżetowej miasta /dr Katarzyna Hebel Z-ca Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni i prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski - Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (pobierz) pdf.png
 • Zalety i wady działania organizatora w formie jednostki budżetowej będącej jednocześnie zarządcą dróg / Marcin Grzybiński - Z-ca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (pobierz) pdf.png
 • Zalety i wady działania organizatora w formie spółki z o.o. / Kazimierz Orzech - Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Elblągu (pobierz) pdf.png
 • Zalety i wady działania organizatora w formie związku komunalnego / dr hab. Grzegorz Dydkowski - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (pobierz) pdf.png
 • Od zarządzania do administrowania komunikacją miejską / dr hab. Krzysztof Grzelec Kierownik Referatu Marketingu i Analiz Ekonomicznych i dr Hubert Kołodziejski Przewodniczący Zarządu MZKZG - Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (pobierz) pdf.png
 • Propozycja Komisji Europejskiej w zakresie zmian rozporządzenia 1370/07/ Piotr Mikiel - Ekspert Prawa Transportowego, Kancelaria Lege Artis (pobierz) pdf.png
 • Ocena proponowanych zmian rozporządzenia 1370/07 w kontekście efektywności komunikacji miejskiej / dr Michał Wolański - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (pobierz) pdf.png

WNIOSKI:

Ograniczenia formalno-prawne hamujące działalność zarządczą i zwiększające wymagania związane z kwestiami wyłącznie administracyjnymi oraz brak jednoznacznej wykładni i interpretacji prawa w Polsce sprowokowały uczestników do przyjęcia zaproponowanych przez dr hab. Krzysztofa Grzelca następujących wniosków:

1. Każda z form organizacyjnych zarządów transportu publicznego wykazuje odmienną podatnością na efektywne zarządzanie.
2. Głównymi mankamentami obecnie wykorzystywanych form organizacyjno-prawnych w realizacji funkcji organizatorskich w Polsce są:

 • zbyt duży zakres regulacji prawnych i nadmierna ich szczegółowość, ograniczające a nawet uniemożliwiające elastyczne dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych i preferencji mieszkańców;
 • podatność działalności organizatorów na tzw. ?ręczne sterowanie? i realizowanie doraźnych działań politycznych;
 • brak motywacyjnych systemów wynagradzania ograniczający możliwość zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów a w konsekwencji uniemożliwiający efektywne organizowanie i zarządzanie transportem miejskim;
 • niewystarczająca ilość możliwych form organizacyjnych, w ramach których można by realizować działalność komunalną;
 • odchodzenie w kształtowaniu oferty przewozowej od marketingowego zarządzania na rzecz niejasno zdefiniowanej użyteczności publicznej;

3. Funkcjonowanie zarządów w różnych formach organizacyjno-prawnych w Polsce charakteryzują generalnie, przy niskiej efektywności organizacyjnej, zróżnicowane rezultaty w zakresie sprawności i organizacji zarządzania transportem publicznym. Różnice wynikają przede wszystkim z różnic w kulturze organizacyjnej poszczególnych miast.
4. Łączenie funkcji organizatora transportu publicznego i zarządu infrastruktury pozwala na uniknięcie konfliktów pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za realizację określonych zadań w ramach gospodarki komunalnej.
5. Funkcjonowanie organizatorów transportu publicznego w ramach rozbudowanych podmiotów może prowadzić do zmniejszenia roli organizatora transportu publicznego na rzecz tych form działalności komunalnej, które związane są z realizacją dużych, kosztochłonnych zadań, np. inwestycji infrastrukturalnych. Istnieje ryzyko, że realizacja takich dużych zadań zdominuje bieżącą działalność jednostki związanej z organizacją transportu publicznego.2013-05-27 10:34:04 Zobacz/wyślij komentarze (1)koperta