Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

6.08.2013   projekt Umowy Partnerstwa

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekt Umowy Partnerstwa - dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce - Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, który powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

  • cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
  • układ programów operacyjnych,zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

W związku z tym, iż w nowej perspektywie finansowej interwencja skoncentrowana jest wokół 11 celów tematycznych wskazanych w pakiecie legislacyjnym przez KE, w których punkt 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz punkt 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych dotyczą również komunikacji miejskiej serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Umowy Partnerstwa, których celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków interwencji europejskich funduszy strukturalnych w latach 2014-2020.

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu Umowy Partnerstwa prosimy przesyłać do 30 sierpnia br. wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag on-line dostępnego pod adresem http://www.mrr.gov.pl/konsultacje_up

Ocena

+ -
-10


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta