Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

20-21.05.2014   XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Grudziądz

W dniach 20-21 maja 2014 roku w Grudziądzu odbył się kolejny XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - najważniejsze wydarzenie organizowane co dwa lata przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Zjazd odbywał się pod hasłem"Transport miejski w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020 - oczekiwania, potrzeby i możliwości" i miał na celu podjęcie próby oceny ukierunkowanego działania Państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonowania - jakim jest również sektor komunikacji miejskiej - oraz procesu planowania działań w ramach dostępnego finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W Zjeździe udział wzięło ponad 260 delegatów z całej Polski a wydarzeniu honorowego patronatu udzielili Minister Infrastruktury i Rozwoju, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezes Związku Miast polskich oraz Prezydent Miasta Grudziądza, który był jednocześnie współorganizatorem i gospodarzem Zjazdu.
Podczas Zjazdu zostały wygłoszone następujące referaty:

 • Priorytety i działania określone w Krajowej Polityce Miejskiej - dyskusja w ramach II etapu prac nad projektem dokumentu? - Rajmund Ryś, Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Krajowa Polityka Miejska - sprzeczności i dylematy w praktycznym zarządzaniu miastem - dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego
 • Umowa Partnerstwa - stan zaawansowania negocjacji z UE. ZIT - wstępne wnioski - Gabriela Popowicz, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Jak skutecznie aplikować o środki unijne w latach 2014-2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Program Polska Wschodnia - dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa

 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - nowy sposób podejmowania wspólnych działań i współpracy samorządów dla rozwoju zrównoważonego transportu na przykładach:

- Miasta Grudziądza - Marek Sikora, Wiceprezydent Grudziądza,
- Miasta Gdyni - Marek Stępa, Wiceprezydent Gdyni,
- Miasta Lublina - Radosław Guz

 • Realizacja inwestycji ze środków unijnych z punktu widzenia organizatora transportu miejskiego na przykładzie miast:

- Szczecina - Bogdan Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
- Łomży - Beniamin Janusz Dobosz, Zastępca Prezydenta Miasta Łomża

 • Realizacja inwestycji ze środków unijnych z punktu widzenia operatora transportu miejskiego na przykładzie:

- Krakowa - Julian Pilszczek, Prezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie
- Mielca - Ewa Garncarz, Prezes Zarządu MKS Sp. z o.o. w Mielcu

Uczestnicy Zjazdu zwiedzili w drugim jego dniu Zajezdnię Tramwajową Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu, która w roku bieżącym obchodzi 115-lecie uruchomienia pierwszych tramwajów elektrycznych w tym mieście. Na zakończenie Zjazdu wszyscy jego uczestnicy złożyli wizytę w XIX-wiecznej Twierdzy Grudziądz, gdzie otrzymali wojskowy posiłek oraz żołnierską grochówkę.

Honorowy patronat:
1

Wnioski XXXV Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej:

1. Kreowanie przyjaznego i niskoemisyjnego środowiska miejskiego powinno być realizowane za pomocą dobrej oferty komunikacji miejskiej oraz inwestycji drogowych projektowanych w sposób przyjazny pieszym, pasażerom i okolicznym mieszkańcom.

2. Nie można pogłębiać dysproporcji między inwestycjami drogowymi a nakładami na eksploatację systemów komunikacji miejskiej.

3. Konkurencyjność komunikacji miejskiej musi wynikać z odpowiednich działań z zakresu planowania przestrzennego i rewitalizacji, podejmowanych na poziomie aglomeracji miejskich, np.:

 • rozbudowy sieci komunikacji publicznej jako osi rozwoju aglomeracji,
 • działań integracyjnych,
 • doinwestowania terenów podmiejskich w zakresie taboru i infrastruktury transportu publicznego;
 • poprawy obsługi komunikacyjnej istniejących osiedli.

4. Realizacji dobrych projektów z zakresu komunikacji miejskiej i zwiększaniu liczby pasażerów będzie sprzyjać:

 • tworzenie narzędzi finansowych i prawnych, ułatwiających integrację taryfową (granty eksploatacyjne dla samorządów decydujących się na integrację, ujednolicenie ulg ustawowych wraz z dopłatami, możliwość tworzenia związków organizatorów transportu różnego szczebla);
 • selekcja przez beneficjentów najlepszych projektów i dobór do nich źródeł finansowania (a nie odwrotnie) oraz koncentracja na rzeczywistym oddziaływaniu inwestycji.

5. Realizacji dobrych projektów z zakresu komunikacji miejskiej i zwiększaniu liczby pasażerów nie sprzyjają:

 • niski czas na przygotowanie inwestycji zgodnie z wytycznymi programów;
 • promowanie niedojrzałych technik niskoemisyjnych, zamiast całego transportu zbiorowego jako niskoemisyjnego podsystemu transportowego miasta;
 • wykluczenie projektów kwalifikowalnych do ZIT z RPO;
 • tworzenie ZIT "spinaczowych", łączących niepowiązane ze sobą funkcjonalnie projekty różnych samorządów (najczęściej drogowe).

6. W celu zachowania trwałości prowadzonych inwestycji oraz realizacji przedstawionych postulatów należy:

 • powołać w ramach Ministerstwa Infrastrukutury i Rozwoju centrum kompetencji w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym jego organizacji w ramach kompetencji Ministerstwa, finansowania i legislacji);
 • przygotować rozwiązania w zakresie finansowania transportu publicznego po roku 2020 w zakresie eksploatacji i inwestycji.

Partnerzy/Sponsorzy:
22013-10-30 11:38:18 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta