Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7.10.2014   Konferencja Techniczna IGKM - UITP, Kielce

1

Temat Konferencji: "Zastosowania ITS w komunikacji miejskiej"

W przeciągu ostatniego ćwierćwiecza kraje Europy Wschodniej i Centralnej przeszły długą drogę przemian. Gruntownej zmianie uległa również komunikacja miejska. Obecnie jednym z najważniejszych atrybutów jej działalności jest wysoka jakość świadczonych usług przewozowych i ciągłe wzbogacanie oferty w walce o pasażera z konkurencją ze strony transportu indywidualnego.
Jednym z elementów wzbogacania oferty przewozowej jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. Mogą one być bezpośrednio skierowane do pasażera (systemy informacji pasażerskiej), lub pośrednio (zwiększenie prędkości komunikacyjnej za sprawą nowych systemów zapewniających priorytety dla komunikacji zbiorowej). W ten sposób można pozyskać nowych, zadowolonych z usług komunikacji publicznej pasażerów.
Jesteśmy właśnie na progu nowej perspektywy dofinasowania środkami strukturalnymi z Unii Europejskiej. Wiele miast poza potrzebą kontynuowania wymiany zdekapitalizowanego taboru, sięgać będzie właśnie po nowe technologie informatyczne.
Zazwyczaj, gdy pojawia się hasło Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) rozumiane jest ono jako dotyczące tematyki poboru opłat za poruszanie się pojazdów po drogach publicznych, nowych systemów lokalizacji przejazdu na drodze czy trasowania optymalnych przejazdów samochodem osobowym w otoczeniu intensywnej kongestii. Wydaje się, że tematyka ta nie ma związku z transportem publicznym.
Dało to postawę do zorganizowania konferencji, która przekrojowo zaprezentuje nowoczesne technologie możliwe do zastosowania właśnie w komunikacji miejskiej. Z racji ograniczeń czasowych nie jest możliwe omówienie wszystkich obszarów tematycznych, zdecydowaliśmy więc o wytypowaniu pięciu, naszym zdaniem, najciekawszych bloków tematycznych. Chcielibyśmy, aby w każdym z nich spotkali się zarówno dostawcy technologii jak i ich użytkownicy. Każdy z tematów będzie miał swojego moderatora, który poprowadzi krótką dyskusję pomiędzy uczestnikami konferencji.

PLANOWANE TEMATY KONFERENCJI:

Blok I: Uwarunkowania formalno-prawne przy systemach automatycznej, bezstykowej detekcji biletów na nośnikach elektronicznych. Zagadnienie ochrony danych osobowych i zapobiegania inwigilacji a otrzymywanie pełnej informacji o przemieszczeniach pasażerów w powiązaniu z biletem. Wady i zalety personalizacji kart biletowych.
Blok II: Praktyczne wykorzystanie i zastosowania systemów zarządzania flotą, funkcje nadzoru i łączności stanowiska dyspozytorskiego z kierowcami.
Blok III: Systemy detekcji pojazdów komunikacji miejskiej i udzielania im priorytetów.
Blok IV: System zliczania pasażerów - różne technologie, sposób transferu danych, analiza danych, raportowanie danych, użyteczność danych.
Blok V: Systemy organizacji przesiadek intermodalnych (np. pociąg/autobus) ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i informacji dla połączeń opóźnionych.

Konferencja techniczna IGKM - podobnie jak w latach ubiegłych - połączona będzie z branżowymi Międzynarodowymi Targami Transportu Zbiorowego. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w imprezie targowej będzie doskonałym uzupełnieniem poruszanej na konferencji tematyki.

Dodatkowych informacji udziela Marcin Żabicki, tel. 22 848-21-72, e-mail: m.zabicki@igkm.pl2013-11-26 09:38:21 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta