Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7.10.2014   Konferencja Techniczna IGKM - UITP, Kielce

1

W przeciągu ostatniego ćwierćwiecza kraje Europy Wschodniej i Centralnej przeszły długą drogę przemian. Gruntownej zmianie uległa również komunikacja miejska. Obecnie jednym z najważniejszych atrybutów jej działalności jest wysoka jakość świadczonych usług przewozowych i ciągłe wzbogacanie oferty w walce o pasażera z konkurencją ze strony transportu indywidualnego.
Jednym z elementów wzbogacania oferty przewozowej jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. Mogą one być bezpośrednio skierowane do pasażera (systemy informacji pasażerskiej), lub pośrednio (zwiększenie prędkości komunikacyjnej za sprawą nowych systemów zapewniających priorytety dla komunikacji zbiorowej). W ten sposób można pozyskać nowych, zadowolonych z usług komunikacji publicznej pasażerów.
Jesteśmy właśnie na progu nowej perspektywy dofinasowania środkami strukturalnymi z Unii Europejskiej. Wiele miast poza kontynuowaniem wymiany zdekapitalizowanego taboru, sięgać będzie właśnie po nowe technologie informatyczne.
Zazwyczaj, gdy pojawia się hasło Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) rozumiane jest ono jako dotyczące tematyki poboru opłat za poruszanie się pojazdów po drogach publicznych, nowych systemów lokalizacji przejazdu na drodze czy trasowania optymalnych przejazdów samochodem osobowym w otoczeniu intensywnej kongestii. Wydaje się, że tematyka ta nie ma związku z transportem publicznym.
Dało to postawę do zorganizowania przez IGKM we współpracy z UITP konferencji, podczas której przekrojowo zaprezentowano nowoczesne technologie możliwe do zastosowania właśnie w komunikacji miejskiej. Z racji ograniczeń czasowych nie było możliwe omówienie wszystkich obszarów tematycznych, zdecydowaliśmy więc o wytypowaniu pięciu - naszym zdaniem - najciekawszych bloków tematycznych:

  • Blok I: Uwarunkowania formalno-prawne przy systemach automatycznej, bezstykowej detekcji biletów na nośnikach elektronicznych. Zagadnienie ochrony danych osobowych i zapobiegania inwigilacji a otrzymywanie pełnej informacji o przemieszczeniach pasażerów wynikające z personalizacji biletu. Wady i zalety personalizacji kart biletowych.
  • Blok II: Systemy detekcji pojazdów komunikacji miejskiej i udzielania im priorytetów.
  • Blok III: System zliczania pasażerów - różne technologie, sposób transferu danych, analiza danych, raportowanie danych, użyteczność danych.
  • Blok IV: Praktyczne wykorzystanie i zastosowania systemów zarządzania flotą, funkcje nadzoru i kontaktu stanowiska dyspozytorskiego z kierowcami.
  • Blok V: Systemy organizacji przesiadek intermodalnych (np. pociąg/autobus) ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i informacji dla połączeń opóźnionych.

W poszczególnych blokach spotkali się zarówno dostawcy technologii jak i ich użytkownicy. Każdy z tematów miał swojego moderatora, który inicjował krótką dyskusję pomiędzy uczestnikami konferencji.
W dyskusjach zwracano uwagę w szczególności na kwestię zapewniania poczucia prywatności, wygody i bezpieczeństwa pasażerom podczas korzystania z biletów elektronicznych. Naprzeciw temu wychodzi szersze stosowanie w ofercie taryfowej biletów na okaziciela, wdrożenie nowoczesnych aplikacji biletowych na bazie telefonów komórkowych czy zastosowanie systemów walidacji typu be in/be out.
Z dużym zainteresowaniem dyskutantów spotkał się również temat organizacji i wsparcia przesiadek intermodalnych, w szczególności na styku komunikacja miejska - kolej podmiejska. Uznano za właściwie dążenie do wdrażania takich projektów przede wszystkim z uwzględnieniem właściwej informacji dla pasażerów.
W podsumowaniu konferencji sformułowano następujące wnioski:
1. Bilet na okaziciela stanowi alternatywę biletu imiennego. Z praktyki przyjętej w Norwegii (opartej na interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) wynika, że cena biletu na okaziciela - w wersji podstawowej bez ulg - nie powinna być wyższa niż biletu imiennego przy identycznej dostępności. Interpretacja taka nasuwa odmienne spojrzenie organizatorów transportu publicznego na kształtowanie taryfy opłat za usługi transportu publicznego.
Przy biletach spersonalizowanych należy pamiętać o tym, że:

  • a) personalizacja biletów podwyższa bezpieczeństwo systemu i umożliwia tworzenie rozszerzonej oferty dla stałych klientów, umożliwia również odtworzenie utraconego przez pasażera biletu;
  • b) konieczne jest ograniczenie dostępu do danych osobowych do wąskiego grona administratorów i dla potrzeb windykacji najlepiej z podziałem danych, aby jeden pracownik samodzielnie nie miał dostępu do wszystkich danych pasażera;
  • c) możliwe jest gromadzenie wiedzy statystycznej dotyczącej przewożonych pasażerów w celu rozliczeń i kreowania elastycznej oferty przewozowej;
  • d) zewnętrzne udostępnianie danych o podróżach konkretnych osób należy ograniczyć wyłącznie do organów ścigania;
  • e) konieczne jest stosowanie kart i aplikacji biletowych o wysokim poziomie zabezpieczeń.

2. Najnowsze technologie dostępne na rynku umożliwiają już wdrażanie systemów biletu elektronicznego z automatyczną walidacją ? bez konieczności rejestrowania się pasażera przy wejściu lub wyjściu z pojazdu. Ze względu na wzrost komfortu przy dokonywaniu opłat za przejazd, systemy takie wydają się bardzo atrakcyjne i przyszłościowe.
3. Z uwagi na pozytywne rezultaty rozwoju technologii detekcji pojazdów transportu publicznego - w celu udzielania im priorytetów w ruchu drogowym, warto śledzić pozytywne doświadczenia miast prekursorów w tym zakresie, tj. Białegostoku, Gdańska, Gdyni, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i Warszawy - oraz implementować je w innych miastach.
4. Nowe rozwiązania techniczne w zakresie automatycznego zliczania pasażerów pozwalają na osiąganie bardzo dokładnych wyników prowadzonych pomiarów. W tym kontekście warto zastanowić się nad wyposażeniem części pojazdów (np. 15 % stanu ilościowego taboru) w takie systemy, zastępując nimi pomiary potoków pasażerskich dokonywanych poprzez ankieterów - zwłaszcza w miastach, w których uchwalone plany transportowe obligują do cyklicznego przeprowadzania kompleksowych badań wielkości popytu w całej sieci komunikacyjnej.
5. Wprowadzone w życie ustawą o publicznym transporcie zbiorowym od dnia 1 stycznia 2017 r. nowe rozwiązania formalno-prawne w zakresie organizowania przewozów użyteczności publicznej w transporcie zbiorowym, wymuszają wzrost poziomu integracji i zaawansowania zarządzania ofertą przewozową. W interesie pasażerów jest optymalizowanie czasu podróży intermodalnych (pewność ich realizacji), co ułatwić mają oferowane już na rynku zaawansowane systemy elektronicznego planowania, informowania i zapewniania realizacji podróży z przesiadkami. Systemy wielopoziomowej synchronizacji wydają się bardzo ciekawą alternatywą dla konstruowania oferty przewozowej w oparciu o bardzo kosztowny system połączeń bezpośrednich pomiędzy głównymi źródłami i celami ruchu na danym obszarze.
6. W związku ze stałym rozwojem inteligentnych systemów transportowych i coraz większym ich zastosowaniem w komunikacji publicznej wydaje się konieczne podjęcie prac nad standaryzacją urządzeń i oprogramowania, tak aby różne urządzenia i aplikacje mogły bezkolizyjnie współpracować ze sobą realizując wszystkie wymagania stawiane całym systemom.

Konferencja Techniczna IGKM - podobnie jak w latach ubiegłych - połączona była z branżowymi Międzynarodowymi Targami Transportu Zbiorowego.
Jak co roku Komisja Konkursowa Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego przyznała medale i wyróżnienia dla zgłoszonych do konkursu produktów. W kategorii "Autobusy" medal otrzymały: firma EvoBus Polska Sp. z o.o. za autobus SETRA S517 HDH, firma Iveco Czech Republic a.s. za autobus IVECO BUS CROSSWAY PRO oraz firma Solaris Bus & Coach S.A. za NOWY SOLARIS URBINO.
W kategorii "Części i wyposażenie autobusów" wyróżnienia otrzymały firmy: COLMEC Sp. z o.o. za oponę Colmec Ecotire, Drabpol Sp. j. za system FAP PLUS z MVP - MultiViuProfessional 12, EL-CAB Sp. z o.o. oraz MOBITEC GmBH za tablice kierunkowe MOBILED ULTIMA, GROENEVELD POLSKA Sp. z o.o. za niegrawitacyjny dozownik oleju z czujnikiem przechyłu oraz OE INDUSTRY Sp. z o.o. za multifunkcyjne moduły świetlne.
W kategorii "Systemy obsługi pasażerów" medal przyznano firmie PIXEL Sp. z o.o. za tablicę informacji pasażerskiej TIP-10172210-01, a wyróżnienie otrzymała firma IT-TRANS Sp. z o.o. za system solarnych tablic przystankowych o podwyższonym poziomie oszczędności energii LOOK UP.
W kategorii "Systemy pobierania opłat" wyróżnienie otrzymała firma IT-TRANS Sp. z o.o. za ultradźwiękowy system bezpiecznego biletu mobilnego HopOn.
Natomiast w kategorii "Inne" medal otrzymała firma PIXEL Sp. z o.o. za autonomiczny energetycznie system informacji przystankowej PIXEL.ECO.RTPI
Podczas uroczystej gali wręczono odznakę IGKM "Zasłużony dla komunikacji miejskiej" Zbigniewowi Nosalowi - Prezesowi PKM Sp. z o.o. w Jaworznie oraz Andrzejowi Kowolowi - Prezesowi PKM Sp. z o.o. w Tychach. Gratulujemy.
Następna edycja Targów Transexpo odbędzie się w roku 2016. Zapraszamy.

Sponsorami Konferencji byli:
22013-11-26 09:38:21 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta