Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

22-23.10.2014   Komisja Torowa IGKM, Częstochowa

ikona

W dniach 22-23 października 2014 r. w Częstochowie odbyło się posiedzenie Komisji Torowej IGKM, w którym uczestniczyło ponad 90 osób z 44 firm. Współorganizatorem obrad Komisji było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o. Posiedzenie odbyło się pod hasłem: "Skutki użytkowania nowych typów tramwajów dla torowisk i otoczenia"

W czasie obrad wygłoszono następujące referaty:

 • Rozwój komunikacji miejskiej w Częstochowie - Historia tramwajów i plany rozwoju - Tomasz Haładyj, Gazeta Wyborcza, Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej (pobierz) pdf.png
 • Prefabrykowane płyty żelbetowe do torowisk tramwajowych - Cezary Lipko, TINES S.A. (pobierz) pdf.png
 • Doskonalenie systemu zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej "PREFA" - Kazimierz Letki, Prefa Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Panel dyskusyjny pt. "Skutki użytkowania nowych typów tramwajów dla infrastruktury torowej i otoczenia" (zużycie szyn, hałas, piasecznice) - moderator Robert Grzywacz, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png

- Lidia Lechowska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
- Piotr Szyszka, MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu (pobierz) pdf.png
- Rafał Sąciński, MPK Łódź Sp. z o.o.
- Dariusz Gawron, MPK Częstochowa Sp. z o.o.

 • RCS - sprawdzony i skuteczny system niwelowania negatywnego odziaływania torowisk tramwajowych na środowisko zewnętrzne - Dariusz Kuta, TransComfort Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Doświadczenia z eksploatacji oddanej do użytku w 2012 r linii nr 3 w Częstochowie - Tomasz Haładyj, Gazeta Wyborcza, Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej (pobierz) pdf.png
 • Szyny rowkowe klasy premium dla zastosowań tramwajowych - Paweł Pazdro, voestalpine Polska Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Torowiska i sieć trakcyjna jako obiekty budowlane - dr Wojciech Oleksiewicz, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (pobierz) pdf.png
 • Stanowisko Izby w sprawie propozycji Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dot. nowelizacji rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) - Robert Grzywacz, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

WNIOSKI Z KOMISJI:

1.W związku z sukcesywnym wprowadzaniem na przełomie ostatnich 15 lat przez większość operatorów komunikacji tramwajowej w Polsce nowego taboru o innych parametrach technicznych niż dotychczas produkowane pojazdy o konstrukcji tradycyjnej (np. tramwaj typu Konstal 105 i 105Na), pojawił się problem o wpływ nowego typu taboru na stan techniczny torowisk tramwajowych. W porównaniu do tramwajów tradycyjnych nowoczesne pojazdy charakteryzują się przede wszystkim znacznie zwiększoną masą własną. W wyniku dyskusji, przedstawionych podczas Komisji Torowej IGKM prezentacji, opinii, badań, obserwacji i analiz zaprezentowanych przez firmy zarządzające lub eksploatujące sieci tramwajowe oraz producentów i wykonawców infrastruktury torowej sformułowano następujące wnioski i zalecenia:
a) Wprowadzenie nowoczesnego taboru tramwajowego z wózkami sztywnymi, charakteryzującego się znacznie zwiększonymi naciskami na osie, wpływa jednoznaczne na przyspieszone zużycie szyn i krzyżownic.
W celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu w/w typu taboru na szyny i krzyżownice zaleca się:

 • wprowadzanie w jak najszerszym zakresie na eksploatowanych torowiskach tramwajowych smarowania powierzchni bocznych szyn,
 • stosowanie nowych rozwiązań w zakresie charakterystyk materiałowych stali szynowej mniej podatnej na zużycie,
 • zbadanie celowości smarowania powierzchni tocznej główek szyn,
 • stosowanie materiałów do produkcji krzyżownic charakteryzujących się zwiększoną trwałością.

b) Wprowadzenie nowego taboru z wózkami sztywnymi i znacznie zwiększonymi naciskami na osie powoduje przyspieszoną degradację nawierzchni torowej tj. pęknięcia, zużycie faliste oraz zapadnięcia łoża zwrotnicy.
W celu złagodzenia negatywnych zjawisk występujących w obszarze nawierzchni torowej zaleca się:

 • zwiększenie częstotliwości przeglądów i napraw (regeneracja złączy, szlifowanie) odpowiednio do skali stwierdzonych usterek),
 • stosowanie nowych konstrukcji zwrotnic, które są przystosowane do przenoszenia zwiększonych obciążeń od taboru.

c) Wprowadzenie nowego taboru z wózkami skrętnymi i nieznacznie zwiększonymi naciskami na osie nie wpływa na zwiększenie zużycia szyn i na emisję hałasu. Zaleca się natomiast podjęcie systematycznych działań (pomiarów, badań, analiz) dokumentujących rzeczywiste przebiegi tych procesów w warunkach eksploatacyjnych, w zależności od różnic charakterystyk technicznych taboru.
d) Wprowadzenie nowego taboru wymaga zwiększenia staranności utrzymania czystości oraz zachowania skrajni budowli w strefie dolnej pudła tramwajowego (m.in. problem zalegającego śniegu na peronach przystankowych).
W związku z tym rekomenduje się:

 • stosowanie odpowiednich narzędzi i częstotliwości sprzątania (w tym usuwania piasku i odśnieżania) torowisk, szczególnie w strefach przystanków,
 • stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających stabilne i trwałe położenie krawędzi peronów przystankowych i innych obiektów przytorowych względem toków szynowych, np. poprzez stosowanie w strefie przyperonowej bezpodsypkowych konstrukcji torowiska.

2.Do opisów wymaganych cech materiałowych i parametrów charakteryzujących komponenty i systemy konstrukcji torowisk, a w szczególności wymaganych sposobów ich badań należy wykorzystywać konsekwentnie polskie normy zharmonizowane i normy europejskie.

3. Uznano za stosowne powstanie wykazu istotnych parametrów i cech materiałowych charakteryzujących poszczególne komponenty i systemy konstrukcji torowisk. Wykaz mógłby stać się narzędziem pomocnym przy formułowaniu wymagań na etapie opracowywania opisów przedmiotu zamówienia(SIWZ).

4. Uznano za stosowne wprowadzenie tematycznego forum dyskusyjnego na stronie internetowej IGKM, pozwalającego na wymianę doświadczeń pomiędzy eksploatatorami, zarządcami torowisk tramwajowych, jednostkami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami z branży torowej.
W pierwszym dniu obrad przeprowadzono wybory Przewodniczącego Komisji. Na funkcję tę został ponownie wybrany Robert Grzywacz - Szef Infrastruktury w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o.
W drugim dniu uczestnicy Komisji wzięli udział w wycieczce technicznej, której program obejmował zwiedzanie nowych inwestycji tramwajowych w Częstochowie, m.in. przejazd nową linią tramwajową na Błeszno oraz zwiedzanie hali postojowej dla tramwajów na zajezdni MPK.

12013-11-26 10:50:20 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta