Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

26-27.05.2014   Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Poznań

ikona

W dniach 26-27 maja 2014 r. w Poznaniu odbyło się kolejne, jubileuszowe posiedzenie Komisji BHP IGKM. Współorganizatorem spotkania było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
Zasadniczym elementem spotkania było zwiedzanie nowowybudowanej zajezdni tramwajowej Franowo (pobierz) pdf.png ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań związanych z czynnym i biernym bezpieczeństwem pracowników. (pobierz) pdf.png
W trakcie spotkania poruszano następujące zagadnienia:

  • Ubiory służbowe. (pobierz) pdf.png
  • Zabezpieczenia przeciwporażeniowe w zajezdni. (pobierz) pdf.png
  • System szkoleń z zakresu bhp. (pobierz) pdf.png
  • Problemy bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej w tunelu tramwajowym. (pobierz) pdf.png
  • Propozycje zmian w rozporządzeniu w sprawie bhp w komunikacji miejskiej.
  • Internetowa platforma wymiany doświadczeń.

Uczestnicy posiedzenia Komisji zapoznali się również z koncepcją "Zespołu Ochrony Użytkownika drogi przed kolizją z pojazdem szczególnie komunikacji miejskiej". (pobierz) presenter.png film Przedstawioną przez dr inż. Mariana Kryłowicza oraz dr Jacka Beutlicha z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. W trakcie dyskusji nad tym materiałem podkreślano, że każda inicjatywa chroniąca życie ludzkie jest cenna. Zastosowanie czujników, dzięki którym będzie można zasygnalizować ewentualność kolizji tramwaju lub autobusu z pieszym lub innym pojazdem, może pozwolić na korygowanie i eliminowanie błędów ludzkich popełnianych przez kierujących pojazdami komunikacji miejskiej. Zastosowanie poduszek powietrznych na ścianie przedniej pojazdów nie zapobiegnie w pełni skutkom najechania na pasażera, lub uderzenia pasażera w burtę pojazdu, ale w części wypadków może ochronić jego głowę przed poważnymi urazami. Zastrzegając, że przedstawiona koncepcja jest w bardzo wczesnym stadium realizacyjnym i wymaga przede wszystkim głębokiej analizy wykonalności od strony techniczno-inżynierskiej, przedstawiciele środowiska IGKM obecni na spotkaniu Komisji BHP zdecydowali rekomendują prowadzenie dalszych prac nad wykonaniem prototypu urządzeń na pojazdach komunikacyjnych - w szczególności tramwajach.
Uczestnicy posiedzenia Komisji omówili zgłaszane propozycje zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej w zakresie wyposażenia technicznego zajezdni. Zdecydowano, że ostateczne brzmienie postulowanych zapisów zostanie ustalone na jesiennym spotkaniu zespołu roboczego Komisji.
W trakcie obrad dokonano wyboru przewodniczącego Komisji na kolejną kadencję. Został nim jednogłośnie, po raz kolejny - Jacek Wnuk z MZA Warszawa.
Z okazji jubileuszu dwudziestolecia prac Komisji BHP Adam Karolak - Prezes IGKM oraz Wojciech Tulibacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej IGKM, Prezes Zarządu MPK w Poznaniu wręczyli pamiątkowe statuetki osobom o najdłuższym stażu: Markowi Wojciechowskiemu (MPK Poznań), Markowi Kubiakowi (MPK Łódź), Stanisławowi Skubie (MPK Kraków), Danucie Piotrowicz (MZK Toruń), Jackowi Wnukowi (MZA Warszawa) oraz Andrzejowi Bujnowskiemu (MZK Zielona Góra). Pierwsze spotkanie Komisji zorganizowane również w Poznaniu odbyło się 20 lat temu z inicjatywy Marka Wojciechowskiego. (pobierz) pdf.png2013-11-28 10:22:39 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta