Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

7.08.2014   Ulga na przejazdy komunikacją publiczną dla osób studiujących za granicą

ikona

W związku z licznymi zapytaniami dot. prawa studenta studiującego za granicą do korzystania z 50 % ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej, uprzejmie wyjaśniamy:

  • 1) Jak wiadomo przepis art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) przyznaje studentowi prawo do korzystania z 50 % ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej, zaś osobom, które ukończyły studia I stopnia prawo to przysługuje do 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

Od 2011 roku, wskutek nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, jednostki samorządu terytorialnego mogą podjąć decyzję o przyznaniu powyższej ulgi także doktorantom.

  • 2) Dokumentem potwierdzającym status studenta jest legitymacja studencka, którą student otrzymuje po immatrykulacji ( & 6 i 7 rozp. Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów- Dz. U. Nr 201, poz. 1188).
  • 3) Dokumentem potwierdzającym status studenta jest także Międzynarodowa Legitymacja Studenta (International Student Identity Card, w skrócie ISIC) okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym określenie wieku studenta. Powyższa legitymacja ISIC objęta jest patronatem UNESCO i została wprowadzona w 1968 roku w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla studentów i uczniów na całym świecie, potwierdzającego status studenta/ucznia. Wzór tej legitymacji ustala i prowadzi kontrolę nad jej wydaniem zarejestrowane w Holandii Stowarzyszenie ISIC. Jest ona wydawana osobom powyżej 12 roku życia i jedynym warunkiem jej wydania jest przedstawienie wiarygodnego dowodu na to, że jest się osobą studiującą. Legitymacja jest ważna do 16 miesięcy od daty wydania. W Polsce jest ona ważna w edycjach od września do grudnia następnego roku ( np. od 1 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.). Legitymacja ta uprawnia m.in. do 50% ulgi przy zakupie biletów na przejazd środkami transportu zbiorowego.
  • 4) W Polsce ulgę tę wprowadzili organizatorzy komunikacji miejskiej m.in. takich miast jak: Bydgoszcz, Gdańsk , Gdynia ,Głogów, Kraków, Łódź, Płock , Piła, Szczecin, Tczew, Warszawa, Wrocław.

Ocena

+ -
-11


Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta